DefaultMail - pozwala ustawić użytkownikom w Windows różne domyślne programy pocztowe

Recovery Toolbox for Outlook Express - program do odzyskiwania wiadomości z uszkodzonych plików DBX, eksportuje do plików EML

R-Mail for Outlook Express - narzędzie do odzyskiwania skasowanych oraz uszkodzonych maili z plików DBX