Finalna wersja Windows Live Mail Wave 3 wydana


2009-01-10

Wersje kandydujące (Release Candidate) aplikacji Windows Live z edycji Wave 3, które udostępniono w grudniu, wydano teraz jako wersje finalne. Dotyczy to także Windows Live Mail (Poczta usługi Windows Live). Dobrą wiadomością jest to, że teraz polski słownik do sprawdzania pisowni można pobrać już z wnętrza samego programu, w okienku opcji. Nie trzeba już ręcznie kopiować plików z MS Office.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012