Programy do obsługi plików EML


2010-09-20

Do działu z programami dodałem dwie aplikacje: emlDetach oraz emlOpenView. Pierwsza z nich służy do zapisywania załączników znajdujących się w wiadomościach e-mail zapisanych w plikach EML, a więc np. wyeksportowanych z Outlook Express lub też używanych przez Windows Live Mail. Program ten jest komercyjny. Z kolei emlOpenView jest darmowy i służy do otwierania plików EML i ich zapisywania do formatu PDF lub plików graficznych. Oba programy obsługują różne opcje wiersza polecenia i mogą być łatwo używane w skryptach.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012