Polskie literki w podpisach w formacie HTML


2010-03-27

Ostatnio zetknąłem się z problemem polskich literek w podpisach dodawanych z pliku HTML w Outlook Express. Intuicja podpowiada, że należy stworzyć prosty plik HTML ze znacznikiem META definiującym kodowanie w standardzie ISO-8859-2 lub UTF-8 i mającym polskie literki właśnie w tym kodowaniu. Okazuje się jednak, że polskie literki nie wyświetlają się poprawnie. Dzieje się tak ponieważ OE wczytując HTML-owy plik sygnaturki ignoruje zapisaną w nim deklarację kodowania i oczekuje zawsze kodowania systemowego, czyli Windows-1250. Tak więc tworząc plik HTML nie trzeba go konwertować do innych standardów, wystarczy normalnie zapisać w Windows-1250.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012