Rozwiązywanie problemów z kompaktowaniem w Windows Mail


2009-08-23

Czasem podczas próby skompaktowania bazy danych Windows Mail (Poczty systemu Windows) pojawia się komunikat "Folder jest używany przez program Poczta systemu Windows lub inną aplikację". Zazwyczaj winien jest antywirus, można więc go wyłączyć na czas kompaktowania. Jeśli to nie pomoże, trzeba wykonać kompaktowanie innymi programami. Jednym z takim programów jest dostępne w Viście narzędzie esentutl, które należy uruchomić z wiersza polecenia w następujący sposób:
esentutl /p "%USERPROFILE%\AppData\Local\Microsoft\Windows Mail\windowsmail.msmessagestore"
Inny program to WMUtil, który potrafi nie tylko kompaktować bazy WM ale też naprawiać w przypadku uszkodzenia.
Ostatecznie można też skasować plik bazy (WindowsMail.MSMessageStore) aby Windows Mail go odtworzył. W przypadku każdego z trzech wymienionych sposobów warto przed naprawianiem bazy wykonać jej kopię zapasową.
Przy okazji warto przypomnieć, że w Windows Mail był swego czasu błąd, który objawiał się niemożnością kasowania lub wysyłania wiadomości ze skrzynki nadawczej. Błąd ten został naprawiony przez poprawkę KB941090. Jeśli poprawki są instalowane automatycznie lub Vista ma zainstalowany Service Pack 1 lub nowszy to ta poprawka jest w systemie i błąd ten jest załatany. Jeśli natomiast użytkownik zaniedbał łatanie systemu, powinien najpierw zainstalować wspomnianą łątkę lub najnowszy Service Pack a dopiero potem zajmować się próbami kompaktowania.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012