Naprawianie wysyłania dokumentów z Worda


2009-06-06

Co zrobić, gdy w Wordzie nie działa wysyłanie dokumentów za pomocą menu Wyślij -> Wiadomość e-mail? Należy zaimportować poniższy plik rejestru:

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Messaging Subsystem]
"InstallCmd"="rundll32 setupapi,InstallHinfSection MSMAIL 132 msmail.inf"
"MAPI"="1"
"CMCDLLNAME32"="mapi32.dll"
"CMCDLLNAME"="mapi.dll"
"CMC"="1"
"MAPIX"="1"
"MAPIXVER"="1.0.0.1"
"OLEMessaging"="1"

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012