RS232 book cover

Centrum Outlook Express Centrum Outlook Express

OE PowerTool 4.5.5


Twój adres IP to: 3.239.91.5
Przeglądarka: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Wyłączanie różnych elementów Windowsa

   Jest dużo różnych programików, które służą do wyłączania niektórych funkcji w Windowsie. Robią to przez zmiany w rejestrze. Znając te wpisy, możemy to robić sami lub wykorzystać w swoim programie. Aby opcja wyłączenia zadziałała, należy odpowiedniej wartości przypisać daną 1. Czyli: 1 - fukcja Windowsa wyłączona, 0 - funkcja Windowsa włączona. Wartości są typu DWORD. Jeśli jakiejś wartości nie ma, a jest nam potrzebna, to trzeba ją utworzyć (prawy przycisk myszy). Więcej informacji o ciekawych ustawieniach znajduje się w Windows Registry Guide (nowsza wersja w pliku CHM) i RegHelp (starsza wersja w pliku HLP)


Wartści w kluczu HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
HideSharePwds
- ukrywanie haseł udostępniania poprzez zastąpienie ich na ekranie gwiazdkami
DisablePwdCaching - wyłączenie buforowania haseł
AlphanumPwds - wymaganie korzystania z hasła alfanumerycznego
MinPwdLen - minimalna długość hasła
NoDialIn - brak możliwości odbierania telefonu
NoPrintSharing - brak możliwości udostępniania drukarek innym użytkownikom
NoFileSharing - brak możliwości udostępniania plików innym użytkownikom

Wartości w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
NoDispCPL - wyłączenie dostępu do właściwości ekranu
NoDispBackgroundPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu Tło
NoDispScrSavPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu Wygaszacz ekranu
NoDispApperancePage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu Wygląd
NoDispSettingsPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości ekranu Ustawienia
NoSecCPL - wyłączenie dostępu do arkusza właściwości Hasła
NoPwdPage - wyłączenie dostępu do zakładki Zmień hasło arkusza Hasła
NoAdminPage - wyłączenie dostępu do zakładki Zdalne administrowanie arkusza Hasła
NoProfilePage - wyłączenie dostępu do zakładki Profile Użytkownika arkusza Hasła
NoDevMgrPage - wyłączenie dostępu do zakładki Menadżer Urządzeń arkusza System
NoConfigPage - wyłączenie dostępu do zakładki Profile Sprzętu arkusza System
NoFileSysPage - wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości System Plików
NoVirtMemPage - wyłączenie dostępu do arkusza włąściwości Pamięć Wirtualna
DisableRegistryTools - wyłączenie dostępu do Edytora Rejestru

Wartści w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Network
NoNetSetup - wyłączenie dostępu do właściwości sieci
NoNetSetupIDPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci Identyfikacja
NoNetSetupSecurityPage - wyłączenie dostępu do zakładki właściwości sieci Kontrola Dostępu
NoFileSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem plików
NoPrintSharingControl - brak kontroli nad współużytkowaniem drukarek
NoEntireNetwork - brak folderu Cała Sieć
NoWorkgroupContents - brak składników grup roboczych w Otoczeniu Sieciowym

Wartści w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
NoPrinterTabs - ukrycie zakładek Ogólne i Szczegóły arkusza właściwości drukarek
NoDeletePrinter - brak możliwości usuwania drukarek
NoAddPrinter - brak możliwości dodawania drukarek
NoStartMenuSubFolders - ukrywa podfoldery menu Start
NoRun - brak polecenia Uruchom...
NoSetFolders - brak polecenia Ustawienia w menu Start
NoSetTaskbar - brak właściwości paska zadań
NoFind - brak polecenia Znajdź
NoDrives - brak dostępu do dysków logicznych (tyle jedynek ile kolejnych dysków ma być ukrytych)
NoNetHood - brak dostępu do Otoczenia Sieciowego
NoDesktop - brak pulpitu
NoClose - brak możliwości zamknięcia Windows
NoSaveSettings - wyłączone zachowywanie ustawień przy wyjściu z Windows

Wartści w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\WinOldApp
Disabled
- brak możliwości uruchamiania aplikacji DOS'u
NoRealMode - brak możliwości uruchamiania aplikacji DOS'u w trybie pojedynczej aplikacji