RS232 book cover

Centrum Outlook Express Centrum Outlook Express

OE PowerTool 4.5.5


Twój adres IP to: 44.221.73.157
Przeglądarka: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Tworzenie wirtualnego napędu, autorun na CD i ukrywanie partycji czyli opis polecenia subst

   Za pomocą DOS-owego polecenia subst można zmapować folder jako dysk. Pojawia się wtedy w systemie nowy dysk, którego zawartość jest taka sama, jak zmapowanego foldera i na odwrót. Także wszystkie operaje wykonywane na zawartości wirtualnego dysku powodują zmiany w zmapowanym folderze. Oczywiście zmiany zawartości foldera powodują też zmiany zawartości wirtualnego dysku. Ten dysk jest po prosty jakgdyby skrótem do foldera. Dyskowi można nadać ikonę, a także ustalić czynności wykonywane dwukrotnym kliknięciu na jego ikonę(albo jednokrotnym w Windows 98, zależnie od ustawień w Opcjach folderów). Mapowanie foldera najprościej wykonać za pomocą pliku wsadowego. Przykładowy plik wsadowy zawiera dwa polecenia:
subst e: .
(po dwukropku jest spacja i kropka)
C:\WINDOWS\Explorer.exe /n,.
(na końcu jest przecinek i kropka)
Pierwsze polecenie mapuje folder bieżący jako dysk E: za pomocą polecenia subst . Kropka oznacza folder bierzący (ten, w którym znajduje się plik wsadowy), dwie kropki to folder nadrzędny, można też wpisać ścieżkę dostępu. Drugie polecenie inicjuje nowy dysk. Dzięki niemu pojawia się on w okienku Mój komputer. Polecenie to powoduje wyświetlenie okienek z zawartoscią nowego dysku i zmapowanego foldera. Znaczenie kropki na końcu tego polecenia jest takie samo jak w poleceniu pierwszym. Jest to folder i musi to być ten sam, co w poprzednim poleceniu. W mapowanym folderze można też umieścić plik autorun.inf . Będzie on określał ikonę nowego foldera i czynność wykonywaną automatycznie, przy wchodzeniu na nowy dysk. Jest to taki sam plik, jak na płytach CD-ROM, na których automatycznie uruchamia się jakiś program po włożeniu płyty do napędu. Może on wyglądać np. tak:
[AUTORUN]
OPEN=START.EXE
ICON=shell32.dll,41
Parametr OPEN określa program automatycznie uruchamiający się, a ICON ikonę. Liczba po przecinku oznacza numer ikony, jeśli plik zawiera więcej niż jedną ikonę. Wtedy pierwsza ikona ma numer 0. Aby uzyskać więcej informacji o poleceniu subst, trzeba uruchomić Tryb MS-DOS i wpisać:
subst /?
   Aby usunąć wirtualny dysk stosuje się polecenie:
subst [dysk] /d
Czyli np.:
subst E: /d
aby usunąć wirtualny dysk E:
Istnieje nieudokumentowany polecenie DOS-u truename , które podaje rzeczywisty dysk.
   Kliknij tutaj, aby ściągnąć plik virtdrv.zip zawierający pliki nd.bat i autorun.inf pozwalające zmapować folder, w którym zostaną umieszczone, jako dysk E:.
   Przy mapowaniu folderów można nie tylko tworzyć nowe dyski. Można też jako parametr polecenia subst podać literę istniejącego dysku! Wtedy jego oryginalna zawartość będzie przesłonięta zawartością mapowanego foldera. Mamy więc nowy sposób na ukrywanie partycji. Jednak zmapować można tylko stację dyskietek i partycje twardego dysku począwszy od D: Nie da się zmapować CD-ROM-u i dysku C: Jest to zrozumiałe, ponieważ na C: jest pracujący Windows i musi on mieć dostęp do swoich plików.
   Jeśli uważasz, że wydawanie polecenia subst jest niewygodne i chciałbyś to samo robić myszą, ściągnij program Windows 9x/Me SUBST v1.1 Bartosza Reichela.