RS232 book cover

Centrum Outlook Express Centrum Outlook Express

OE PowerTool 4.5.5


Twój adres IP to: 44.221.73.157
Przeglądarka: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

Bajery w DOSie i Trybie MS-DOS za pomocą ansi.sys


   Za pomocą pliku ansi.sys i wpisów w autoexec.bat i config.sys można zrobić w DOSie wiele fajnych rzeczy. Aby były możliwe, potrzebny będzie wspomniany sterownik ansi.sys . Aby ładował się przy uruchamianiu systemu, dopiszmy następującą linijkę w pliku config.sys:
Device=c:\windows\command\Ansi.sys
Jeśli ktoś ma Windows w innym folderze, musi zmienić ścieżkę dostępu w powyższej linijce. Wszystkie efekty uzyskujemy przez modyfikację zmiennej systemowej DOSa o nazwie prompt. Zmienna ta określa wygląd znaku zachęty (promptu) DOSa. Dzięki sterownikowi ansi.sys (który jest pewnego rodzaju rozszerzeniem), możemy zmieniać kolory, tryby ekranu, przenosić kursor, wyswietlać takie rzeczy jak np. godzinę czy datę, a także remapować klawiaturę, przypisując klawiszom nowe funkcje. Aby zmienić prompt, używamy polecenia set, które służy do modyfikacji zmiennych systemowych. Dobrze byłoby teraz otworzyć sobie okienko Trybu MS-DOS i popróbować różnych ustawień. A więc wpiszmy:
set prompt=Matrix
I co uzyskaliśmy? Zamiast zwykłego znaku zachęty z bieżącym folderem i znakiem większości mamy słowo Matrix. Można wpisywać inne słowa. Jeśli jednak użyjemy znaku $ wówczas to, co będzie po nim, będzie potraktowane jako specjalny parametr. Oto lista takich parametrów:

$G>
$L<
$B|
$_przejście do nowego wiersza
$Husunięcie znaku (backspace)
$Ddata
$Tczas
$Pkatalog roboczy
$Nnazwa dysku roboczego
$eescape (mozna odwolywac sie do poleceń, np. ansi)

Widzimy, że standardowo prompt ma wartość $p$g Przejdźmy teraz do najciekawszej części, czyli do tego, co umożliwia nam parametr $e Po nim możemy umieścić jeden z poniższych, dodatkowych parametrów udostępnianych przez ansi.sys (w tabeli uwzględniono parametr $e ):

$e[fustawienie kursora w lewym górnym rogu
$e[szapamiętanie pozycji kursora
$e[uodtworzenie pozycji kursora (do pozycji zapamiętanej przez $e[s)
$e[Kkasowanie wiersza od pozycji kursora do końca wiersza
$e[2Jkasowanie ekranu i przesuniecie kursora do pozycji HOME
$e[p1;p2przesuniecie pozcyji kursora do pozycji podanej przez parametry p1 i p2, po parametrze p2 jest litera f, np. $e[10;10f
$e[pAprzesunięcie kursora w górę o liczbę pozycji określoną przez parametr p, np. $e[2A - przesunięcie kursora o dwie pozycje w górę
$e[pBprzesunięcie kursora w dół o liczbę pozycji określoną przez parametr p, np. $e[2B - przesunięcie kursora o dwie pozycje w dół
$e[pCprzesunięcie kursora do przodu o liczbę pozycji określoną przez parametr p, np. $e[2C - przesunięcie kursora o dwie pozycje do przodu
$e[pDprzesunięcie kursora do tyłu o liczbę pozycji określoną przez parametr p, np. $e[2D - przesunięcie kursora o dwie pozycje do tyłu
$e[p1;p2;p3mustawienie atrybutów tekstu, można podać kilka parametrów, na końcu litera m, np. $e[5,33,40m - migający pomarańczowy tekst na czarnym tle
$e[kod;"ciąg"premapowanie klawiszy. Po kodzie klawisza jest średnik, potem ciąg w cudzysłowie i litera p, np. $e[0;59;"dir"p - po wciśnięciu F1 automatycznie wpisze się dir i po zatwierdzeniu Enterem wyświetli się zawartość foldera
$e[trybhzmiana trybu pracy ekranu, po numerze trybu jest litera h, np. $e[3h

Do ustawień tekstu należy kolor liter, kolor tła i dodatkowe atrybuty.

Kolory tesktu:
30czarny (black), ciemnoszary (dark gray) przy rozjaśnianiu
31czerwony (red), jasny czerwony przy rozjaśnianiu
32zielony (green), jasny zielony przy rozjaśnianiu
33pomarańczowy (orange), żółty (yellow) przy rozjaśnianiu
34niebieski (blue), jasny niebieski przy rozjaśnianiu
35 fioletowy (magenta), jasny fioletowy przy rozjaśnianiu
36turkusowy (cyan), jasny turkusowy przy rozjaśnianiu
37szary (gray), biały (white) przy rozjaśnianiu

Kolory tła:
40czarny (black)
41czerwony (red)
42zielony (green)
43żółty (yellow)
44niebieski (blue)
45 fioletowy (magenta)
46turkusowy (cyan)
47szary (gray)

Atrybuty tekstu:
0wyłączenie wszystkich atrybutów
1rozjaśnienie
4podkreślenie (tylko na monitorach monochromatycznych)
5miganie (działa tylko w trybie pełnoekranowym, nie działa w okienku)
7inwersja
8ukrywanie

Posiadając te wiadomości możemy już coś robić. Spróbujmy przeanalizować przykład podany w poprzedniej wersji tego tekstu, a mianowicie baner u góry okna. SET PROMPT=$e[s$e[f$e[1;37;42mMS-DOS * The X-Files The truth is out there! Trust no one! The X-Files * MS-DOS $e[0;37;40m$e[u$P$G
Najpierw zapamiętana zostaje pozycja kursora, następnie kursor przenoszony jest do lewego górnego rogu. Włączane jest rozjaśnianie, kolor tekstu ustawiany jest na biały a kolor tła na zielono. Potem jest napis. Na jego końcu jest spacja, żeby było 80 znaków, czyli żeby była wykorzystana cała szerokość ekranu. Następnie wyłączane są atrybuty i przywracane standardowe kolory. Odtwarzana jest pozycja kursora, dzięki czemu wraca na miejsce. Dalej wyświetlany jest standardowy prompt, czyli bierzący folder i znak większości. Napis może być dowolnej długości. Należy zwrócić uwagę na polskie litery. Są one inaczej kodowane w DOSie i inaczej w Windowsie. Dlatego jeśli chcemy użyć polskich liter, to do edycji pliku autoexec.bat lepiej użyć edit.com W tym celu wpisujemy edit c:\autoexec.bat Baner u góry okna to tylko przykład. Można zrobić o wiele więcej, np. miganie całego ekranu, kolorowanie wpisywanego tekstu, wyświetlanie godziny, czarny tekst na czarnym tle (sposób na lamerów) itd. To zależy tylko od wyobraźni i pomysłów. Uważni Czytelnicy zauważyli pewnie parametry służące do remapowania klawiatury i zmiany trybu pracy monitora. Tak, tak, jakby było mało tych funkcji, które opisałem, ten nie pozorny pliczek ansi.sys, który nie ma nawet 10 kB potrafi znacznie więcej. Jeśli pracujemy w okienku Trybu MS-DOS, kliknijmy odpowiedni przycisk na pasku narzędzi lub wciśnijmy Alt+Enter aby przełączyć się na peły ekran. Wpiszmy:
set prompt=$e[0h
Coś te litery jakby większe. Nie widać też kursora. Wciskając F3 możemy przywołać wydane polecenie i posługując się backspace'em wpisywać inne numery trybów. Standardowo w większości trybów po wpisaniu dowolnego polecenia ekran jest czyszczony. Dlatego po wybraniu trybu, trzeba jeszcze wybrać tryb 7. Nie można jednak zrobić tego w jednym poleceniu. Poszczególne tryby ekranu można też oglądać w okienku Trybu MS-DOS, ale wtedy wyglądają mniej efektownie. Przypominam, że pomiędzy okienkiem, a pełnym ekranem przełączamy się za pomocą Alt+Enter. Poniżej zamieszczam listę trybów:

040 x 148 x 25 monochromatyczny (tekst)
140 x 148 x 25 kolorowy (tekstowy)
2 80 x 148 x 25 monochromatyczny (tekstowy)
380 x 148 x 25 kolorowy (tekstowy)(normalny)
4320 x 148 x 200 4-kolorowy (graficzny)
5320 x 148 x 200 monochromatyczny (graficzny)
6640 x 148 x 200 monochromatyczny (graficzny)
7Nie czyści ekranu
13 320 x 148 x 200 color (graphics)
14640 x 148 x 200 color (16-color graphics)
15 640 x 148 x 350 monochrome (2-color graphics)
16640 x 148 x 350 color (16-color graphics)
17640 x 148 x 480 monochrome (2-color graphics)
18640 x 148 x 480 color (16-color graphics)
19 320 x 148 x 200 color (256-color graphics)

Pozostało do omówienia remapowanie klawiszy. Dzięki niemu możemy dowolnemu klawiszowi przypisać jakiś tekst, który będzie się wpisywał po jego wciśnięciu. Może się to przydać to ułatwienia pracy w DOSie, np. F1 to będzie dir a F2 to format c: albo coś innego ;)

Klawisz         Kod    SHIFT+klawisz  CTRL+klawisz ALT+klawisz

 
F1            0;59   0;84      0;94     0;104 
 
F2            0;60   0;85      0;95     0;105 
 
F3            0;61   0;86      0;96     0;106 
 
F4            0;62   0;87      0;97     0;107 
 
F5            0;63   0;88      0;98     0;108 
 
F6            0;64   0;89      0;99     0;109 
 
F7            0;65   0;90      0;100     0;110 
 
F8            0;66   0;91      0;101     0;111 
 
F9            0;67   0;92      0;102     0;112 
 
F10            0;68   0;93      0;103     0;113 
 
F11            0;133   0;135     0;137     0;139 
 
F12            0;134   0;136     0;138     0;140 
 
HOME (num keypad)     0;71   55       0;119     
 
UP ARROW (num keypad)   0;72   56       (0;141)   
 
PAGE UP (num keypad)   0;73   57       0;132    
 
LEFT ARROW (num keypad)  0;75   52       0;115    
 
RIGHT ARROW (num     0;77   54       0;116    
keypad) 
 
END (num keypad)     0;79   49       0;117    
 
DOWN ARROW (num keypad)  0;80   50       (0;145)   
 
PAGE DOWN (num keypad)  0;81   51       0;118    
 
INSERT (num keypad)    0;82   48       (0;146)   
 
DELETE (num keypad)   0;83   46       (0;147)   
 
HOME           (224;71) (224;71)    (224;119) (224;151) 
 
UP ARROW         (224;72) (224;72)    (224;141) (224;152) 
 
PAGE UP          (224;73) (224;73)    (224;132) (224;153) 
 
LEFT ARROW        (224;75) (224;75)    (224;115) (224;155) 
 
RIGHT ARROW        (224;77) (224;77)    (224;116) (224;157) 
 
END            (224;79) (224;79)    (224;117) (224;159) 
 
DOWN ARROW        (224;80) (224;80)    (224;145) (224;154) 
 
PAGE DOWN         (224;81) (224;81)    (224;118) (224;161) 
 
INSERT          (224;82) (224;82)    (224;146) (224;162) 
 
DELETE          (224;83) (224;83)    (224;147) (224;163) 
 
PRINT SCREEN                    0;114    
 
PAUSE/BREAK                     0;0     
 
BACKSPACE         8     8        127    (0) 
 
ENTER           13            10     (0 
 
TAB            9     0;15      (0;148)  (0;165) 
 
NULL           0;3              
 
A             97    65       1     0;30 
 
B             98    66       2     0;48 
 
C             99    66       3     0;46 
 
D             100    68       4     0;32 
 
E             101    69       5     0;18 
 
F             102    70       6     0;33 
 
G             103    71       7     0;34 
 
H             104    72       8     0;35 
 
I             105    73       9     0;23 
 
J             106    74       10     0;36 
 
K             107    75       11     0;37 
 
L             108    76       12     0;38 
 
M             109    77       13     0;50 
 
N             110    78       14     0;49 
 
O             111    79       15     0;24 
 
P             112    80       16     0;25 
 
Q             113    81       17     0;16 
 
R             114    82       18     0;19 
 
S             115    83       19     0;31 
 
T             116    84       20     0;20 
 
U             117    85       21     0;22 
 
V             118    86       22     0;47 
 
W             119    87       23     0;17 
 
X             120    88       24     0;45 
 
Y             121    89       25     0;21 
 
Z             122    90       26     0;44 
 
1             49    33             0;120 
 
2             50    64       0     0;121 
 
3             51    35             0;122 
 
4             52    36             0;123 
 
5             53    37             0;124 
 
6             54    94       30     0;125 
 
7             55    38             0;126 
 
8             56    42             0;126 
 
9             57    40             0;127 
 
0             48    41             0;129 
 
-             45    95       31     0;130 
 
=             61    43             0;131 
 
[             91    123       27     0;26 
 
]             93    125       29     0;27 
 
             92    124       28     0;43 
 
;             59    58             0;39 
 
'             39    34             0;40 
 
,             44    60             0;51 
 
.             46    62             0;52 
 
/             47    63             0;53 
 
`             96    126            (0;41) 
 
ENTER (keypad)      13            10     (0;166) 
 
/ (keypad)        47    47       (0;142)  (0;74) 
 
* (keypad)        42    (0;144)     (0;78)   
 
- (keypad)        45    45       (0;149)  (0;164) 
 
+ (keypad)        43    43       (0;150)  (0;55) 
 
5 (keypad)        (0;76)  53       (0;143)   
Ten tekst nie powstałby dzięki pomocy Roberta Szczepaniaka i Mattai, którym jestem bardzo wdzięczny.