RS232 book cover

Twój adres IP to: 23.20.25.122
Przeglądarka: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)


OE PowerTool
Wersja stabilna: 4.5.1

Ludwig von Mises Institute

Wysyłanie sekwencji CRLF w PuTTY

20 stycznia 2018

Urządzenia i moduły komunikacyjne często są zarządzane i konfigurowane za pomocą tekstowych komend AT. Dotyczy to np. popularnych modułów HC-05 (Bluetooth) i ESP8266 (WiFi). Aby te komendy wydawać z komputera, potrzebny jest odpowiedni program terminalowy obsługujący port szeregowy. Takim programem jest np. PuTTY, obsługujący też protokoły SSH i telnet, do pracy za pomocą których jest używany najczęściej.

Z PuTTY jest jednak pewien problem przeszkadzający w używaniu go do wydawania komend AT. Otóż wymienione moduły wymagają, aby komendy AT były kończone przejściem do nowej linii wyrażonym za pomocą sekwencji CR+LF (carriage return i line feed). Znak CR to przejście na początek linii, LF to przejście do linii niższej. Razem oznaczają więc przejście na początek kolejnej linii. Znaki te są bajtami o wartościach odpowiednio 13 i 10 (0Dh i 0Ah). Często, np. w języku C, są zapisywane za pomocą sekwencji \r\n.

Tymczasem PuTTY przeznaczony jest przede wszystkim do pracy na zdalnym systemie. W związku z tym wysyła po prostu naciśnięte klawisze (z wyjątkiem klawiszy specjalnych, takich jak Shift, Alt czy Ctrl). Jeśli wciśniemy Enter, PuTTY nie wyśle znaków CR i LF a jedynie CR. Jak więc wysłać brakujący znak LF? Otóż możemy wcisnąć kombinację Ctrl+J. Rozwiązanie to jednak nie jest zbyt wygodne, gdyż wymaga wciskania tej kombinacji po każdym Enterze. Najwygodniej byłoby, gdyby można było wymusić wysyłanie CRLF dla Entera. PuTTY posiada różne opcje konfiguracyjne związane z klawiaturą, można np. skonfigurować klawisze Backspace, Home czy End. Nie ma jednak ustawienia dla Entera. W związku z tym trzeba wysyłanie CRLF dodać do PuTTY modyfikując jego kod źródłowy i kompilując go samodzielnie. Ponieważ źródła PuTTY są publicznie dostępne, skorzystałem z tej możliwości i zmodyfikowałem PuTTY o możliwość wysyłania CRLF dla Entera. Wersję tę można ściągnąć tutaj: putty-crlf.zip

PuTTY z obsługą CRLF

Osuszanie Polski w Windows XP

28 kwietnia 2017

W Windows 2000 oraz Windows XP występuje ciekawy błąd w okienku ustawień strefy czasowej: w miejscu Polski jest... morze. Skąd się to wzięło? Otóż mapka nie jest rysowana od razu za jednym zamachem. Algorytm jest taki, że na pustej wodnej przestrzeni rysowane są obszary odpowiadające kolejnym strefom czasowym. Gdy Microsoft wydawał Windows 95, Polska miała własną strefę czasową. Jednak później uchwalono przepisy synchronizujące nasz czas letni i zimowy z sąsiednimi krajami, a programiści odpowiedzialni za mapkę nie do końca sobie z tym poradzili. Usunęli starą polską strefę czasową ale nie podpięli rysowania Polski pod strefę Sarajewa, Skopie i Zagrzebia. W rezultacie Polska zniknęła pod wodą.

Morze Polskie

Od Visty mapki świata w ustawieniach strefy czasowej już nie ma, problem rozwiązał więc się sam. Co jednak z Windows XP? Mało kto już go używa, ale jeśli ktoś chciałby poprawić mapkę, to jak się okazuje, jest to bardzo proste do zrobienia. W tym celu w rejestrze, w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Central European Standard Time trzeba zmodyfikować wartość MapID z 2,3 na 2,65. Wtedy mapka się naprawia. Po edycji rejestru restart nie jest wymagany, efekt widać od razu po ponownym otwarciu okienka ustawień.

Morze Polskie


Intro 4k elevated

27 marca 2017

Elevated to mające niecałe 4kB intro grupy r g b a. Realizm wygenerowanej grafiki przez tak mały program robi bardzo duże wrażenie, szczególnie że intro trwa ponad 3 minuty. Intro można obejrzeć na YouTube lub też uruchomić na swoim komputerze. Wersje dla różnych rozdzielczości ekranu można pobrać ze strony twórców. Gdyby dany plik .exe się nie uruchamiał, trzeba go zrekompresować kompresorem Crinkler korzystając z przełącznika /recompress, np.

crinkler.exe /recompress elevated_1280x1024.exe


Zmiana daty plików na podstawie zawartości

27 marca 2017

Pewnego razu na usenetowej grupie pl.comp.os.ms-windows.winnt pojawiło się pytanie o sposób na zmianę daty modyfikacji plików na datę, która jest zapisana w pierwszych pięciu bajtach tych plików. Pliki te mają rozszerzenie .dr1. Przykładowo plik zaczynający się od bajtów 0E 04 05 16 30 (szesnastkowo) powinien otrzymać datę 2014/04/05 22:48:00. Operację taką można wykonać np. skryptem napisanych w PowerShell. Przykładowy skrypt przetwarzający pliki w bieżącym katalogu, może wyglądać tak:

$files = ls "*.dr1"
foreach ($f in $files) {
  $reader = New-Object IO.FileStream $f, 'Open'
  [byte[]]$buffer = new-object byte[] 5
  $len = $reader.Read($buffer, 0, $buffer.Length)
  $reader.Close()
  $d = new-object DateTime ($buffer[0] + 2000), $buffer[1], $buffer[2], $buffer[3], $buffer[4], 0
  $f.LastWriteTime = $d
}
    


Firmware dla AVT-5388

1 lutego 2016

Programatory ISP dla mikrokontrolerów AVR, będące klonami AVRISP mkII, wymagają aktualizacji firmware aby mogły działać z Atmel Studio 7. Jednym z takich programatorów jest np. AVT-5388. Zaktualizowany firmware można pobrać tutaj. Upgrade wykonuje się programem FLIP. Po aktualizacji trzeba jeszcze zainstalować sterownik libusb-win32 programem Zadig.


Przekierowanie portów pod Windows

19 lipca 2015

System Windows posiada wbudowaną funkcję przekierowywania portów. Połączenia przychodzące na dany interfejs sieciowy komputera mogą być przekierowywane na ten sam lub inny port tego samego lub innego komputera. Podobnie jak inne opcje sieciowe, przekierowanie portów wykonuje się narzędziem netsh, a dokładniej netsh interface portproxy. Przykładowe dodanie przekierowania wygląda następująco:

netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=8080 listenaddress=192.168.1.2 connectport=80 connectaddress=192.168.1.99

Tutaj na karcie sieciowej o adresie IP 192.168.1.2 komputera tworzone jest przekierowanie z portu 8080 na port 80 komputera o adresie 192.168.1.99. Parametr v4tov4 oznacza, że po obu stronach wykorzystywany jest protokół IPv4. Obsługiwany jest również protokół IPv6 i wtedy dostępne sa kombinacje v4tov6, v6tov4 i v6tov6. Aby skasować przekierowanie, używamy opcji delete i podajemy źródłowy port i IP przekierowania:

netsh interface portproxy delete v4tov4 listenport=8080 listenaddress=192.168.1.2

Przekierowania, podobnie jak normalna komunikacja sieciowa, wymagają odpowiednich reguł przepuszczających na firewallu.


Zmiana częstotliwości synchronizacji czasu w Windows 7

15 czerwca 2014

Windows domyślnie synchronizuje czas przez Internet raz w tygodniu. Bywa, że jest to niewystarczające, bo systemowy czas rozjeżdża się szybciej. Często spotykaną poradą na zmianę częstotliwości synchronizacji jest modyfikacja wartości SpecialPollInterval w rejestrze. Jest ona tak rozpowszechniona, że jej nie weryfikowałem i nawet można było ją znaleźć na mojej stronie. Zauważyłem jednak, że modyfikacja tej wartości nie pomaga. Owszem, Windows podawał krótszy czas do następnej synchronizacji, jednak czas nadal się rozjeżdżał o kilkadziesiąt sekund. Nie udało mi się znaleźć informacji jak dokładnie ta wartość wpływa na synchronizację, ani jakie jeszcze ustawienia wchodzą w grę. Jest co prawda w Harmonogramie zadań zadanie synchronizujące czas, ale także jego modyfikowanie nie pomaga. Konieczne jest stworzenie własnego, oddzielnego zadania, opartego np. o systemowy program w32tm.exe.

W tym celu w Harmonogramie zadań przechodzimy do gałęzi Biblioteka Harmonogramu zadań -> Microsoft -> Windows -> Time Synchronization. Nie musi być to koniecznie ta gałąź, ale utworzenie zadania w tym miejscu pozwoli zachować porządek. Klikamy Utwórz zadanie... Wpisujemy jakąś nazwę zadania, np. Synchronizuj czas. Użytkownika, na którego prawach będzie uruchamiane zadanie, trzeba zmienić na ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA LOKALNA. Trzeba też zaznaczyć opcję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami. Następnie w zakładce Wyzwalacze tworzymy nowy wyzwalacz, w którym możemy określić jak często zadanie ma być uruchamiane, np. codziennie, z nieograniczonym powtarzaniem co godzinę. Następnie trzeba utworzyć dwie akcje. Pierwsza ma zapewnić, że jest włączona usługa Czas systemu Windows (w32time). Tworzymy więc akcję typu Uruchom program i jako ścieżkę podajemy:

%windir%\system32\sc.exe

oraz argumenty:

start w32time task_started

Druga akcja to właściwa synchronizacja czasu. Tworzymy ją podobnie, wpisując ścieżkę:

%windir%\system32\w32tm.exe

oraz argument:

/resync

Ważne jest, żeby akcje były na liście w tej właśnie kolejności. W zakładce Warunki warto wyłączyć opcję uruchamiającą zadanie tylko wtedy, gdy komputer jest na zasilaniu sieciowym. Z kolei w zakłace Ustawienia dobrze jest zaznaczyć opcję Uruchom szybko zadanie, jeśli pominięto zaplanowane uruchomienie. I to wszystko, zadanie powinno działać poprawnie. Można je przetestować uruchamiając je ręcznie. Jeśli czas systemowy był niepoprawny, powinien ustawić się na prawidłowy. Trzeba pamiętać, że jest to zadanie niezależne, niezwiązane z systemową synchronizacją. Dlatego jeśli np. ustawimy wyzwalanie co godzinę, Windows może nadal twierdzić, że następna synchronizacja będzie np. za tydzień. I jeszcze jeden szczegół. Konsola Harmonogramu zadań nie odświeża swojego widoku zbyt często. Dlatego warto wcisnąć F5 żeby zobaczyć aktualny status zadania (stan, czas ostatniego uruchomienia, wynik)


Import grafiki wektorowej do MS Word

24 maja 2014

Tworząc dokument w Wordzie, trzeba czasem zaimportować jakąś grafikę wektorową, np. schemat elektroniczny. Można wkleić zrzut ekranu, jednak znacznie traci się wtedy na jakości, co jest szczególnie problematyczne, gdy dokument jest przeznaczony do druku. Konwersja na postać rastrową jest więc niedopuszczalna. Word obsługuje kilka formatów wektorowych, jednym z nich jest EPS (enkapsulowany PostScript). Posiadany materiał trzeba więc zapisać w formacie EPS. W moim przypadku źródłem grafiki wektorowej były pliki PDF. Do konwersji użyłem programu Inkscape, który pozwala na import pliku PDF, wykonanie ewentualnej obróbki, oraz eksport do EPS. Tę metodę można zastosować również w przypadku, gdy źródłem grafiki wektorowej jest jakaś aplikacja, trzymająca dane w swoim formacie, ale mająca możliwość wydruku. Wtedy można za pomocą wirtualnej drukarki PDF wykonać wydruk do pliku, zaimportować go do Inkscape, przekonwertować na EPS, a następnie zaimportować do dokumentu MS Word.


Reverse engineering na przykładzie prostego crackme

3 października 2013

Oprócz umiejętności programowania nieraz przydać się może także znajomość metod tzw. inżynierii odwrotnej, czyli analizy działania skompilowanych programów. Posługują się nią m.in. osoby tworzące cracki czy generatory seriali pozwalające obejść zabezpieczenia licencyjne w oprogramowaniu. To też podstawowa umiejętność pracowników firm antywirusowych, którzy analizują działanie wirusów. Przydać się też może w przypadku starego, niewspieranego oprogramowania, które nie może być zastąpione innym. Dotyczy to np. sterowników starszych urządzeń. Jeśli nie są dostępne źródła aplikacji, trzeba spróbować zdekompilować jej plik wykonywalny i ustalić w jaki sposób dany program działa. Podczas gdy w przypadku języków takich Java czy C# jest do dosyć proste, o tyle dekompilacja programu napisanego w C czy C++ jest trudna i czasochłonna. Dzieje się tak ponieważ kompilator może dany kod źródłowy skompilować na wiele sposobów, zależnie np. od ustawionego stopnia optymalizacji. Dekompilator musi więc bardzo często zgadywać i w wyniku dostaje się kod mało czytelny i trudny do analizy. Sytuacja na szczęście nie jest beznadziejna i dysponując odpowiednią wiedzą i zaawansowanymi narzędziami (np. IDA) można dosyć dokładnie rozgryźć dany program.

Dla początkujących w dziedzinie reverse engineeringu oraz chcących sprawdzić swoje umiejętności, tworzone są tzw. crackme. Są to programy, w których trzeba złamać hasło, napisać generator seriali lub w inny sposób wykazać, że rozgryzło się dane crackme. Często są rozprowadzane z podpowiedziami albo nawet gotowymi rozwiązaniami. Jeśli więc nie uda się nam złamać danego crackme, możemy przeczytać jakich metod należało użyć i w ten sposób nauczyć się kolejnych metod. W tym artykule chciałbym przedstawić łamanie crackme stworzonego przez osobę o nicku Devoney. Jest to proste crackme, do którego analizy można wykorzystać nawet najprostszy debugger/dekompilator. Ja użyłem Immunity Debugger. Naszym zadaniem jest podanie hasła.

crackme

Załadujmy więc crackme do debuggera. Wciskamy F9 aby przeskoczyć na początek kodu programu (adres 0x00401000).

debugger

Wciskamy F9 jeszcze raz, aby uruchomić program.

crackme

Lecz co się okazuje? Crackme posiada zabezpieczenie przed reversowaniem za pomocą debuggera. Na szczęście jest to proste crackme i możemy sobie z tym zabezpieczeniem poradzić dosyć łatwo. Realizowane jest ono za pomocą wywołania funkcji IsDebuggerPresent. Normalnie funkcja ta zwraca zero, jednak gdy proces wywołujący działa pod kontrolą debuggera, funkcja zwraca wartość niezerową. Wartość zwracana jest standardowo, przez rejestr EAX. Musimy więc sprawić, że w EAX będzie zero, nawet pod debuggerem. Przeglądając kod crackme (jest bardzo krótki, więc można ręcznie) widzimy, że funkcja IsDebuggerPresent jest wołana dwa razy: raz z adresu 0x0040131A, a raz z 0x004013AF. W tych dwóch miejscach musimy więc zasymulować brak obecności debuggera. Aby program działał tak, jakby debuggera nie było, trzeba wyzerować rejestr EAX. Można to zrobić np. instrukcją XOR EAX, EAX Ustawiamy więc kursor pod adresem 0x0040131A i wciskamy spację

debugger

Wpisujemy instrukcję, klikamy Assemble a następnie Cancel. OK, program mamy już spatchowany w jednym miejscu. Wykonujemy więc jeszcze taką samą operację dla adresu 0x004013AF.

debugger

Teraz można już przystąpić do analizy generowania hasła. Dla ułatwienia podzieliłem ją na punkty.

1. Program zaczyna się standardowo od adresu 0x00401000. Na początku skacze pod adres 0x00401017, gdzie znajduje się kod wczytujący stringi i tworzący okienko.

2. Okienko tworzone jest funkcją DialogBoxIndirectParam. Ma ona parametr lpDialogFunc, który określa funkcję przetwarzającą komunikaty okna. Tutaj jest ona pod adresem 00401308.

3. Procedura okna przetwarza przychodzące komunikaty. M.in. inicjalizuje wygląd okna w zależności od tego, czy został wykryty debugger. Reaguje także na kliknięcie przycisku. Sygnalizowane jest to komunikatem WM_COMMAND. Odpowiada mu liczba 0x111. Parametry są przekazywane do procedury przez stos. Dlatego możemy się do nich odwoływać względem rejestru EBP:
EBP+8 - hWnd
EBP+C - uMsg
EBP+10 - wParam
EBP+14 - lParam
Aby więc sprawdzić czy został kliknięty przycisk, program porównuje zawartość adresu wskazywanego przez EBP+C z liczbą 0x111 (WM_COMMAND) a EBP+10 z 1 (identyfikator przycisku).

4. Jeśli nastąpiło kliknęcie przycisku, pobierany jest tekst z pola tekstowego i rozpoczyna się weryfikacja hasła. Jest ona wykonywana poprzez wygenerowanie ciągu rozpoczynającego się pod adresem 0x0040304B. Ciąg ten będzie potem porównany z wpisanym hasłem.

debugger

5. Liczba znaków hasła jest przez funkcję GetDlgItemTextA zwracana przez rejestr EAX. Program kopiuje tę wartość do rejstru EBX, a następnie dodaje do niej 0x3C (60 dziesiętnie). W ten sposób dla hasła 5-znakowego otrzymamy liczbę 65, które odpowiada litera A. Dla 6-znakowego będzie to liczba 66 czyli litera B, itd. Wynikowa litera zapisywana jest na pierwszej pozycji generowanego ciągu.

6. Wpisane przez użytkownika hasło trafiło pod adres 0x00403144. Widzimy, że program ładuje do EBX wartość spod adresu 0x00403146, a więc trzeci znak hasła. Dodaje do niego 0x31, czyli 49 dziesiętnie. Patrząc na tablicę ASCII widzimy, że taka operacja może np. zamieniać kolejne cyfry na litery, czyli cyfrę 0 (w sensie znaku ASCII reprezentującego zero, mającego wartość 0x30, dziesiętnie 48) na literę a (znak o kodzie 0x61, dziesiętnie 97).

7. Następnie ładowana do EBX jest wartość spod adresu 0x00403148, czyli piąty znak hasła. Od tej wartości odejmowane jest 0x0A, czyli 10. Czyli trzeci znak hasła musi być o 10 mniejszy od piątego.

8. W kolejnym kroku do pierwszego znaku dodawane jest 0x20. Jeśli znakiem jest litera, to z tabeli ASCII widzimy, że dodanie 0x20 powoduje zamianę wielkiej litery na małą.

9. Potem analogicznie od szóstego znaku odejmowane jest 0x22 aby otrzymać znak piąty.

10. Szósty znak otrzymywany jest przez odjęcie 5 od drugiego znaku hasła. Następuje więc tu pewna zmiana, podczas gdy znaki 2-5 ciągu były generowane względem wpisanego hasła, znaki 6-8 generowane są na podstawie znaków ciągu.

11. Siódmy znak otrzymywany jest przez odjęcie 0x28 od znaku szóstego.

12. Przy ósmym znaku widzimy, że od znaku siódmego odejmowane jest pięć, jednak wynik tej operacji nie jest używany. Do pamięci wpisywana jest po prostu liczba zero, która powoduje zakończenie ciągu.

13. Możemy więc generowanie hasła przedstawić w postaci następującej tabelki, gdzie X - wpisane hasło, Y - ciąg generowany przez crackme i porównywany z hasłem. Jako że liczymy znaki, pozwoliłem sobie indeksować od 1.

Y[1] = len(X) + 0x3C, np. litera C dla siedmioznakowego hasła
Y[2] = X[3] + 0x31, np. a dla 0
Y[3] = X[5] - 0x0A
Y[4] = X[1] + 0x20, wielka litera na małą
Y[5] = X[6] - 0x22
Y[6] = Y[2] - 0x05
Y[7] = Y[6] - 0x28
Y[8] = 0

14. To w sumie tyle jeśli chodzi o sam kod crackme. Znając algorytm weryfikacji hasła spróbujmy wygenerować poprawne hasło. Jak widać, hasło walidowane jest względem samego siebie, w tym jego długości. Crackme generuje ciąg o długości siedmiu znaków, wpisywane hasło musi mieć więc tyle samo. Znając długość hasła znamy zatem jego pierwszą literę. Będzie to C. Możemy to zapisać tak:
C______
Wiemy też, że czwarta litera hasła jest taka jak pierwsza, ale mała, mamy zatem:
C__c___
Następnie widzimy, że zależności zapętlają się, bowiem znak 2 zależy od 3, 3 od 5, 5 od 6, a 6 znów od 2. Możemy więc sobie wybrać jakiś znak początkowy i według niego obliczyć pozostałe. Jest on ogólnie dowolny, jednak trzeba wziąć pod uwagę dwie rzeczy: znak musi dać się wpisać z klawiatury, odpadają więc znaki niedrukowalne. Żaden ze znaków nie może też być znakiem zerowym (bajtem o wartości 0x00), bo będzie on oznaczał zakończenie ciągu. Przyjmijmy więc, że znakiem na pozycji 2 będzie a, i zobaczmy jakie otrzymamy pozostałe znaki.
Ca_c___
Mając znak 2 otrzymujemy znak 6. Znakiem 2 jest a, czyli bajt 0x61. Odejmując 5 otrzymujemy bajt 0x5C czyli znak \.
Ca_c_\_
Ze znaku 6 obliczamy znak 5, odejmując 0x22 od 0x5C dostajemy 0x3A, czyli :.
Ca_c:\_
Ze znaku 5 obliczamy znak 3 przez odjęcie 0x0A, otrzymując 0x30, czyli 0.
Ca0c:\_
Ze znaku 3 możemy obliczyć znak 2, ale jego wartość już sobie przyjęliśmy na początku. Możemy więc dokonać sprawdzenia, czy faktycznie różnią się one o 0x31. Faktycznie, taka jest właśnie różnica pomiędzy 0x61 a 0x30. Zostaje nam ostatni, siódmy znak. Jest to znak (bajt) szósty, pomniejszony o 0x28. Znak 6 to \ czyli 0x5C, a więc znak 7 to 0x34 czyli 4. Ca0c:\4

crackme

W ten oto sposób złamaliśmy hasło analizowanego crackme :)


Moja pierwsza książka

17 czerwca 2013

Moja książka Serial port and microcontrollers. Principles, circuits, and source codes. jest już dostępna.

Serial port and microcontrollers

Książka jest poświęcona wykorzystaniu portu szeregowego w układach opartych o mikrokontrolery AVR i STM32. Zawiera szczegółowy opis standardów RS-232 i RS-485, a także wprowadzenie do projektowania układów opartych o mikrokontrolery oraz pogramowania ich w języku C. Przedstawione są przydatne narzędzia programistyczne oraz sprzętowe. Oprócz obsługi portu szeregowego w mikrokontrolerach, omówione zostało programowanie tego portu na komputerach PC, zarówno pod Windows jak i Linuksem. Książka zawiera również dużo informacji pobocznych, jak konwersja między RS-232 a USB, czy też wykorzystanie portu szeregowego w aplikacjach webowych. Całość uzupełnia kilkanaście praktycznych przykładów.

Wraz z książką dostępne są kody źródłowe i dokumentacja wykorzystanych elementów.