W jaki sposób przeprowadzić pingowanie całej podsieci?

   Można posłużyć się jednolinijkowym skryptem powłoki, np. podobnym do poniższego:
for /L %%i in (1,1,254) do ping 10.4.28.%%i
Wydanie tego polecenia spowoduje spingowanie adresów od 10.4.28.1 do 10.4.28.254. Polecenie ping wysyła domyślnie 4 pakiety. Przy pingowaniu wielu adresów zajmie to dużo czasu. Za pomocą parametru -n można zmniejszyć ilość pakietów wysyłanych do każdego hosta np. do dwóch.
for /L %%i in (1,1,254) do ping 10.4.28.%%i -n 2
Wyjście programu ping można przekierować do pliku:
for /L %%i in (1,1,254) do ping 10.4.28.%%i -n 2 >> skanowanie.log
Skrypt można zapisać sobie do pliku z rozszerzeniem .cmd lub .bat żeby nie musieć go wpisywać przy następnym użyciu.