Jak zapobiec tworzeniu się katalogu wirtualnego printers w IIS?

   W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers należy wartość DisableWebPrinting typu DWORD ustawić na 1.