Zmiana napisu na pasku tytułowym

   Aby zmienić napis na pasku tytułowym, ze standardowego "Microsoft Internet Explorer" na inny, trzeba utworzyć wpis w Rejestrze. W kluczu HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main trzeba utworzyć nową wartość ciągu o nazwie Window Title i nadać taką wartość, jak ma się wyświelać na pasku tytułowym, np. Moja przeglądareczka