Automatyczne przewijanie dokumentu

   Normalnie, gdy przewijamy dokument paskiem przewijania, to dopóki nie puścimy klawisza myszy, dokument jest nieprzewinięty. Można dodać wpis do rejestru, który spowoduje, że dokument będzie przewijany na bieżąco podczas przewijania. W kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\8.0\Word\Options trzeba przypisać wartości LiveScrolling daną 1 . Jeśli nie ma takiej wartości, trzeba ją utworzyć. Jest to wartość ciągu.