Polski English

OE PowerTool jest przeznaczony do eliminacji błędów w Outlook Express 6.0 w systemie Windows XP, a także rozszerzania jego możliwości. Działa również z programem Windows Mail pod Windows Vista i Windows 7.
Jego funkcje to:

Naprawa błędów w Outlook Express

Formatowanie i przetwarzanie tekstu wiadomości

Modyfikacje OE

Dodatkowe funkcje


Zrzuty ekranu:
Główne okno Outlook Express
Okno edycji wiadomości

Pobierz:
OE PowerTool 4.5.5 (2,1 MB)

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące OE PowerTool proszę kierować pod adres grzegorz@grzegorz.net.

Historia zmian

4.5.5
Poprawiono automatyczne wylogowanie tożsamości.

4.5.4
Poprawiono tłumaczenia napisów w okienkach programu.

4.5.3
Usunięty został błąd powodujący w niektórych sytuacjach zawieszenie programu przy wejściu w ustawienia przetwarzania tekstu.

4.5.2
SSLHelper został przekompilowany pod .NET Framework 4.

4.5.1
Usunięte zostały błędy w przetwarzaniu tekstu w okienku edycji wiadomości w Windows Mail w sytuacji, gdy w WM było włączone odpowiadanie pod cytatem, oraz gdy wiadomość była przesyłana dalej jako załącznik.

4.5
Dodana została obsługa SSL dla tuneli.
Usunięta została prymitywna funkcja filtrowania spamu na podstawie bazy PolSpam.
Poprawione przełączanie tożsamości.
Aktualizacja stylu formatowania po zmianie kodowania w okienku podglądu.
Poprawione ustawianie fokusu w okienku tuneli.
Funkcja pozwalająca wyświetlać wiadomości typu multipart/signed działa także dla postów na grupach dyskusyjnych.
Usunięty problem z niedziałającym formatowaniem tekstu po instalacji poprawki MS13-088.

4.4
Pod Windows Vista i 7 program informuje o konieczności zmiany nazwy pliku exe na winmail.exe.
Wyświetlana jest informacja o konieczności wyłączenia Outlook Express przed włączeniem OE PowerTool, jeśli wykryty został działający OE podczas włączania OEPT.
Usunięta została funkcja pozwalająca na łączenie się z tunelami OEPT z innych komputerów.

4.3
Dodana obsługa Windows Mail pod Windows 7.

4.2.4
Poprawione zamykanie programu przy próbie uruchomienia na Windows 7.

4.2.3
Poprawiona informacja o licencjonowaniu w instalatorze.

4.2.2
Usunięty został błąd w wykrywaniu wiadomości w formacie HTML.

4.2.1
Usunięty został błąd ładowania pliku OE_PowerTool.dll pod Windows 98 i 2000.

4.2
Zmieniono funkcję automatycznego CC. Nie działa już ona na poziomie sesji SMTP ale adresy są automatycznie wpisywane do pola DW (CC) lub UDW (BCC) w okienku edycji wiadomości.
Dodano możliwość uruchamiania OE PowerTool pod systemem Windows Vista. Wymagana jest zmiana nazwy pliku wykonywalnego z OE_PowerTool.exe na winmail.exe. Działa większość funkcji OE PowerTool stworzonych dla OE.
Skrót w menu Start jest teraz edytowalny.

4.1
Wprowadzona została funkcja automatycznego wysyłania kopii e-maila (CC).

4.0.1
Poprawiono wykrywanie położenia katalogu Outlook Express.

4.0
Outlook Express jest uruchamiany w obrębie procesu OE PowerTool. Nie można uruchomić OEPT bez OE.
Klawisz skrótu oznaczający post/wątek jako ignorowany jednocześnie oznacza go jako przeczytany.
Można wyłączyć podwójne kliknięcie na ikonce OEPT. Dzięki temu przy pojedynczym kliknięciu okno OE pokazuje się natychmiast.
Dodano funkcję wyświetlania tytułu okna Winampa na pasku tytułowym Outlook Express.
Poprawiono cytowanie.
Sygnaturki nie są formatowane za pomocą znaków *,/,_
Na nowo zaimplementowano tunele.
Zmieniono limit czasu na pobranie tekstu wiadomości z okienka. Dzięki temu nawet na mocno obciążonym systemie nie powinno się zdarzać, że niektóre wiadomości będą nieprzetworzone.
Dodano funkcję dodawania i zmiany nagłówków w poczcie.
Tło listy plików widać także gdy lista jest pusta.
Poprawiono wykrywanie linków, po których jest kropka albo przecinek.
Dodano słoweńskie napisy.
Gdy pole edycji wiadomości jest w trybie nadpisywania, na pasku stanu pokazuje się napis OVR (funkcja domyślnie wyłączona).
Klawisz F11 pokazuje główne okno OE PowerTool.
Ustawienia nie są zapisywanie przy zamykaniu OEPT.
Poprawiono wykrywanie położenia Outlook Express.
Przełączanie tożsamości przy ustawionym tle listy wiadomości nie sprawia już problemów ze stabilnością OE.
Dodana została funkcja automatycznego wylogowywania tożsamości przy zamykaniu OE.
Poprawiono wykrywanie wiadomości w formacie HTML.
Usunięto błąd, który powodował, że niektóre wiadomości zawierające załączniki graficzne nie były formatowane.
Usunięto błąd niepozwalający wysłać strony internetowej z Internet Explorera za pomocą OE.
Usunięto błąd powodujący wycinanie pustych linii z wysyłanych wiadomości w formacie HTML.
Reorganizacja okienka opcji.
Możliwość wyłączenia zapisywania potencjalnie niebezpiecznych załączników dla wszystkich użytkowników w systemie.
Możliwość wyłączenia ustawień kont dla wszystkich użytkowników w systemie.
Dodano listę połączeń.
Wstawiania pełnej nazwy domenowej (FQDN) po komendzie EHLO.
Francuskie napisy.
Prosty filtr azjatyckiego spamu.
Klawisz F9 powoduje usunięcie formatowania zaznaczonego fragmentu tekstu lub przeformatowanie całości wiadomości.
Usunięty został błąd, który powodował, że opcja kodowania sygnaturek w ISO-8859-2 była zaznaczona w menu nawet gdy sama opcja była wyłączona.
Tzw. encje nie są interpretowane (zamieniane na odpowiadające im znaki).
Jeśli w wiadomości jest cytat wyższego poziomu niż zdefiniowano w pliku styli, użyte zostają naprzemiennie kolory najwyższych zdefiniowanych poziomów.
Poprawiono błąd w przetwarzaniu niemieckich wrotek.
Usunięto błąd powodujący nieprzetwarzanie tekstu w odpowiedziach na wiadomości w formacie Unicode pod Windows 98.
Skomptaktowanie wiadomości za pomocą menu resetuje licznik uruchomień od ostatniego kompaktowania.
Przy tworzeniu nowej wiadomości kursor w polu edycji jest ustawiany na początku a nie na końcu.
Poprawiony został błąd powodujący problemy przy przetwarzaniu odpowiedzi na posty jeśli sygnaturka kończyła się trzykropkiem.
Poprawiono błąd w zawijaniu wrotek.
Poprawione filtrowanie nieprawidłowych załączników.
W okieku podglądu nie jest pokazywana nazwa użytkownika i hasło podczas komunikacji z serwerem NNTP.
Poprawione działanie pól tekstowych wyposażonych w przyciski do zwiększania i zmniejszania wartości w okienkach Przetwarzanie tekstu i Różne.
Ikonka programu jest odtwarzana po restarcie explorera.
Za pomocą klawisza F4 można szybko przełączać się pomiędzy stylami formatowania.
Dodano hiszpańskie napisy.
Filtrowanie wiadomości w formacie multipart/signed.
Program jest dystrybuowany w postaci pakietu MSI.
Można wybrać odpowiadanie pod cytatem (bottom posting) albo nad (top posting).
Usunięty błąd powodujący wykonanie nieprawidłowej operacji po wpisaniu dużej liczby w ROTerze.
Dodano funkcję automatycznego maksymalizowania okienek wiadomości.
OE nie pyta już czy zapisać zmiany jeśli użytkownik otworzył nową wiadomość do edycji ale nie wprowadził żadnych zmian.
Główne okno OE może być minimalizowane za pomocą ikonki OEPT w zasobniku systemowym.

3.1.5
Usunięty błąd w poziomej kompresji objawiający się usuwaniem dwukropka w emotkikonkach znajdujących się na początku linii.
W Windows XP SP2 formatowanie tekstu działa także przy włączonym blokowaniu zewnętrzego contentu. Nie działa w przypadku zaznaczenia opcji czytania wszystkiego jako plain text.
Za początek sygnaturki uznawany jest ostatni delimiter.
Filtrowaniu nieprawidłowych załączników nie podlegają posty większe niż 30kB.
Poprawione niemieckie napisy.

3.1.2
Usunięto błąd w obsłudze skrótów klawiszowych.

3.1.1
Usunięto błąd w ustawieniach splash screena (okienka powitalnego OE).

3.1
Jeśli lista komputerów, które mogą korzystać z OEPT jest pusta, OEPT nasłuchuje tylko na localhost a nie na wszystkich interfejsach.
Dodano pionową kompresję cytatów.
Dodano możliwość wyłączenia splash screena.
Dodano funkcję usuwającą błąd zapamiętywania ścieżki do załączników w OE.
Plik OE_PowerTool.ini jest zapisywany w katalogu Dane aplikacji w profilu użytkownika a nie w katalogu programu.
Znaki "*", "/", "_" nie są usuwane przy odpowiadaniu.
Poprawiono forwardowanie.
Skróty klawiszowe do funkcji Outlook Expressa: synchronizuj wszystko, monitoruj, ignoruj.
Usunięto błąd powodujący ustawianie pliku tła w nowej pustej wiadomości.
Dodano funkcję automatycznego klikania na przycisku Tak w okienku certyfikatów.
Dodano poziomą kompresję cytatów.
Kilka ustawień przeniesiono z menu do okienka opcji.
Dodano możliwość zmiany strony startowej.
Dodano możliwość wyłączenia podglądu załączników graficznych w wiadomościach.
Usunięto błąd 'Subscript out of range' pojawiający się przy uruchamianiu programu na niektórych komputerach.
Załączniki przesyłane w częściach nie są filtrowane.
Usunięto błąd powodujący złe przetwarzanie tekstu odpowiedzi na e-maile bez tematu i z CC.

3.0
Dodano napisy w języku niemieckim.
Zmieniono sposób zapisywania ustawień językowych.
Poprawiono przesuwanie kursora na górę okienka wiadomości.
Większość ustawień została przeniesiona do nowego okienka.
Dodano możliwość obrazu tła dla wiadomości w formacie zwykłego tekstu.
Dodano możliwość ustawienia koloru oraz obrazu tła dla listy wiadomości.
Domyślne ustawienia tła są brane z ustawień systemowych.
Dodano funkcję zmiany napisu na pasku tytułowym okna Outlook Express.
Pomoc została przetłumaczona na język angielski.
Poprawiono rozpoznawanie wiadomości w formacie HTML wyświetlanych w oddzielnych okienkach.
Poprawiono cytowanie w odpowiedziach na posty zawierające załączniki tekstowe.
Usunięto błąd w procedurze usuwania uprawionych adresów IP z listy.
Usunięto błąd powodujący zawieszenie się programu przy braku pliku z sygnaturką.
Usunięto błąd w zapisywaniu ustawień.
Poprawiono działanie ikonki w zasobniku systemowym.
Usunięto ograniczenie ilości plików z sygnaturkami.
Zmniejszono użycie procesora.
Usunięto błąd w zmienianiu wrotki.
Dodano wykrywanie linków w nawiasach () i <>.

2.9.7
Zmieniono sposób filtrowania nieprawidłowych załączników. "begin" nie jest już zamieniany na "begi_", tylko spacja która po nim występuje jest zamieniana na tzw. spację niełamliwą. Przy odpowiadaniu spacja ta jest przez OE automatycznie zamieniana na zwykłą spację.
Usunięto błąd nr. 91 "Object variable or With block variable not set" występujący przy wysyłaniu wiadomości za pomocą kombinacji Ctrl+Enter.
Poprawiono działanie ikonki w zasobniku systemowym.

2.9.4
Okazało się, że OE dodaje dodatkową linię do wysyłanego postu, jeśli ten jest bez polskich liter. Przez to źle działało dodawanie sygnaturek. Od tej wersji OE PowerTool dostosowuje się do OE.

2.9.3
Obrazki nie znikają z okienek podglądu.
Odpowiedzi wpisywane w środek cytatu są już kolorowane poprawnie.

2.9.2
Przy próbie przekroczenia limitu 101 plików z losowymi sygnaturkami nie występuje już błąd 'Subscript out of range'.
Usunięto błąd niepozwalający wpisać nowej linii za pomocą Enter'a we wrotkach.

2.9.1
Usunięto błąd powodujący, że w przypadku gdy w OE nie było wpisanej sygnaturki, OE PowerTool nie przetwarzał całkowicie postów.

2.9
Nazwa programu została zmieniona na OE PowerTool.
Zmieniono nazę pliku z ustawieniami na OE_PowerTool.ini, a pliku z pomocą na OE_PowerTool.chm.
Poprawiono wykrywanie linków.
Podgląd załączników graficznych już nie znika.
Poprawiono wykrywanie wiadomości w formacie HTML.
Sygnaturki są wycinane także z cytowanych e-maili.
Poprawiono wyświetlanie wielokrotnych spacji.
Podkreślenie, pogrubienie i pochylenie nie jest już stosowane do sygnaturek.
Przy starcie proramu może być automatycznie uruchamiany Outlook Express.
Program może się zakańczać wraz z zamykaniem OE, lub/i OE może być zamykany przy zamykaniu OE PowerTool.
Dwukrotne kliknięcie na ikonce w zasobniku systemowym wyświetla główne okno programu.
Kursor może być umieszczany na górze wiadomości.
Można ustawiać czy Outlook Express ma być uruchamiany w postaci zminimalizowanej, zmaksymalizowanej czy normalnej.
Poprawiono zamienianie wrotek w odpowiedziach na posty, w których nie ma nazwy nadawcy tylko sam e-mail.
Formatowane są także duże wiadomości.
Usunięto błąd polegający na tym, że program próbował przetwarzać już przetworzone wiadomości z folderów takich jak Kopie robocze i Skrzynka nadawcza.
Poprawiono przetwarzanie odpowiedzi na posty w wersjach OE innych niż polska.
Dodano możliwość zmiany języka interfejsu programu.
Przebudowano pomoc do programu, dodano zrzuty ekranu.
Usunięto błąd, który powodował, że czasem nieprawidłowe załączniki nie były odfiltrowywane.
Poprawiono dodawanie własnych nagłówków.
Dwukropki po nazwach nagłówków są dodawane automatycznie.

2.8.1
Usunięto błąd w menu kontekstowym.

2.8
Dodano fukcję formatowania tekstu za pomocą pliku stylów CSS.
Kolorowanie tła.
Można tworzyć tunele do serwerów POP3 i odfiltrowywać spam.
Pojawiła się funkcja szybkiego kodowania/dekodowania ROT-13 za pomocą klawisza F12 oraz okienko ROTowania o dowolną ilość pozycji.
Poprawa stabilności.
Ourlook Express może być minimalizowany do ikony.
Poprawiono zawijanie tekstu oraz zamienianie wrotek.
Poprawiono obsługę komunikatów z serwerów NNTP.
Przy dodawaniu plików losowych sygnaturek, zapamiętywana jest ostatnia ścieżka.
Dodano menu podręczne do ikonki programu w zasobniku systemowym.
Ulepszono wyświetlanie okienek konfiguracyjnych.

2.7
Poprawiono rozpoznawanie wiadomości w formacie HTML.
W programie nie występuje już domyślny serwer NNTP, użytkownik może nie zdefiniować żadnego serwera grup dyskusyjnych.
Dla każdego serwera można określić nie tylko adres, ale też port.
Można wybrać, czy tunele do wybranych serwerów NNTP mają być uruchamiane automatycznie przy uruchamianiu programu.
Tunele można uruchamiać i zatrzymywać niezależnie.
Poprawianie cytowania działa także w wiadomościach przesyłanych dalej.
Poprawiono rozpoznawanie i odfiltrowywanie nieprawidłowych załączników.
Usunięty został błąd w poprawianiu cytowania wiadomości w formacie quoted-printable.
Dodano możliwość zmiany wrotki w mailach.
Wrotkę można zmieniać także w innych wersjach Outlook Express niż polska.
W przypadku nieodnalezienia pliku pomocy, program wyświetla komunikat.
Poprawa stabilności.
Zmniejszenie obciążenia procesora zarówno przez OE Firewall jak i Outlook Express.
Można stosować wielolinijkowe wrotki.

2.6
Przesuwanie sygnaturki na dół.
Ustawianie kursora pod cytatem.
Zamiana wrotki na etapie edycji postu.
Dodawanie znaków cytowania w odpowiedziach w formacie quoted-printable.
Poprawianie zawijania cytatów.
Usuwanie sygnaturki osoby, której odpowiadamy.
Zamiana begi_ na begin w okienkach edycji i podglądu postów.
Pomoc wywoływana z menu programu

2.5
Poprawiono wstawianie własnych nagłówków.
Usunięty został błąd w obsłudze ikonki programu w zasobniku systemowym.

2.4.1
Poprawiony został błąd uniemożliwiający wysyłanie postów gdy były w nich obecne nagłówki X-MIMEOLE zamiast X-MimeOLE.

2.4
Możliwość zmiany nagłówków X-Newsreader i X-MimeOLE, oraz tworzenia własnych.
Program nie pojawia się na liście w Menedżerze zadań jeśli jego okno jest niewidoczne.
Dokumentacja programu została umieszczona w pliku OE Firewall.chm
Można wyłączyć filtrowanie nieprawidłowych załączników.
Została dodana funkcja filtrowania nieprawidłowych znaków w odbieranych postach.
Podgląd przesyłanych danych można wyłączyć.

2.3
Usunięty został błąd 340: Control array element '1' doesn't exist.
Dodane zostało cięcie nagłówka References.
Został usunięty błąd powodujący, że wrotka nie była zamieniana w przypadku polskich liter w temacie postu.
Dodana została możliwość ustawienia po ilu znakach ma być zawijana wrotka.

2.2
Możliwość losowania sygnaturek z zewnętrznych plików.
Zamiana begi_ na begin w okienku podglądu.
Poprawione dodawanie serwerów news.
Naprawiony został błąd, który powodował, że czasami nie można było wysłać postu.
Poprawa stabilności i obsługi błędów.

2.1
Usunięty został błąd uniemożliwiający korzystanie z więcej niż 2 serwerów.

2.0
Każdy nadawca może skonfigurować inną sygnaturkę. Kojarzenie postu z sygnaturką następuje po adresie e-mail nadawcy.
Zmieniony został format pliku OE Firewall.ini. Sygnaturki także są zapisywane w tym pliku, więc plik Sygnaturka.txt jest już zbędny.
Dodana została trzecia możliwość sposobu w jaki uruchamia się OE Firewall: okno programu jest niewidoczne, nie ma też ikonki w zasobniku systemowym. W celu zmiany ustawień, należy uruchomić jeszcze jedną kopię (instancję) OE Firewall. Sposób ten działa także w pozostałych przypadkach.
Naprawiony został błąd, który powodował, że sygnaturka była kodowana w ISO-8859-2 nawet jeśli opcja kodowania w ISO była wyłączona.
Dodane zostało ostrzeganie przed zbyt długą sygnaturką.

1.9.5
Poprawa błędu zapisywania domyślnego serwera do pliku OE Firewall.ini
Ustawienia w pliku OE Firewall.ini są zapisywane nie tylko przy zamykaniu programu, ale także przy każdej zmianie ustawień.

1.9
Poprawa błędu kodowania sygnaturki. W wersji 1.8 efekt kodowania w ISO-8859-2 był widoczny w okienku ustawień sygnaturki.
Obsługa styli Windows XP została wbudowana w plik exe. Tym samym plik OE Firewall.exe.manifest przestaje być potrzebny.

1.8
Dodana została obsługa wielu serwerów.
Ustawienia zostały przeniesione do oddzielnych okienek.

1.7.1
Poprawiłem ustawianie odstępu między treścią postu a sygnaturką. W wersji 1.7 program dodawał o jedną linijkę za dużo.

1.7
Dodałem możliwość wyboru wielkości odstępu między treścią postu a sygnaturką.
W Windows XP okienko programu ma wygląd charakterystyczny dla tego systemu. Służy to tego plik OE Firewall.exe.manifest
Dalsze poprawki zwiększające stabilność.

1.6
Dodana została możliwość wyłączenia automatycznego minimalizowania okna po uruchomieniu programu.
Dodałem opis pliku OE Firewall.ini
Kilka poprawek zwiększających stabilność.

1.5
Dodana została funkcja zamieniania standardowej wrotki na własną w polskiej wersji OE.
Dodane zostało kodowanie polskich liter w sygnaturce w standardzie ISO-8859-2.
Program może obsługiwać większą ilość połączeń.
Poprawa obsługi błędów.
Zmienione zostało działanie ikonki programu w zasobniku systemowym.

1.4
Został usunięty błąd który występował, gdy Outlook Express chciał wysłać dane do serwera NNTP po rozłączeniu połączenia internetowego.

1.3
Poprawione zostało przesyłanie dużych postów. Dotychczas program nie obsługiwał wiadomości dłuższych niż 32 kB.
Poprawiona deinstalacja.

1.2
Poprawiona obsługa błedów.
OE Firewall akceptuje połączenia tylko z komputera, na którym został uruchomiony. Można dodać adresy IP innych hostów, które będą mogły łączyć się z komputerem, na którym uruchomiony jest OE Firewall. Połączenia z wszystkich innych hostów będą odrzucane.

1.1
Program po uruchomieniu jest zminimalizowany do ikony w zasobniku systemowym.
Dodałem menu i okienko O programie.
Kosmetyczne poprawki wyglądu okna.

1.0
Powstała pierwsza wersja programu, pod nazwą OE Firewall.