Zmiany w poprawce KB918766


2006-05-27

Z grupy zajmującej się Outlook Expressem i Windows Mail odchodzi product manager Kristen Alvarez. Od pierwszego czerwca znajdzie się w grupie produktowej Mobile Devices. Za jej kadencji choć nie wszystko było idealne to jednak zaszło dużo pozytywnych zmian. Poza tym odchodzi w pięknym stylu. Dzięki niej opracowano poprawkę usuwającą kilka błędów w OE, m.in. ten związany z edycją plików .eml na którego narzekało wielu użytkowników. Ta niespodziewana poprawka o numerze KB918766 została okrzyknięta mianem Surprise Patch. Odpowiedni artykuł w Knowledge Base pojawi się w ciągu kilku dni. Poprawka jest dostępna na razie tylko w wersji angielskiej, niemieckiej i japońskiej i tylko dla XPSP2. Inne wersje także pojawią się najbliższej przyszłości. Poprawka wprowadza następujące zmiany:
   1. Usuwa problemy z dostępem do książki adresowej na jakie mogli natknąć się użytkownicy po instalacji poprawki KB911567.
   2. Pozwala edytować pliki .eml, było to niemożliwe po instalacji poprawki KB911567. Możliwość edycji nie pojawia się jednak automatycznie po instalacji Surprise Patch. Użytkownik musi w tym celu dokonać modyfikacji rejestru. W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\FEATURE_HONOR_XUNSENT_IN_FILE trzeba utworzyć wartość typu DWORD o nazwie msimn.exe i wpisać do niej 1.
   3. Przed kompaktowaniem pliku .dbx (bazy danych przechowującej wiadomości w OE) tworzona jest jego kopia zapasowa. Ma to zmniejszyć prawdopodobieństwo uszkodzenia bazy podczas kompaktowania i utraty wiadomości. Ta funkcja zostanie dokładniej opisana w artykule KB918069, który nie został jeszcze opublikowany.
   4. W XPSP2 został wprowadzony licznik uruchomień OE. Po każdych 100 uruchomieniach OE pytał czy przeprowadzić kompaktowanie plików .dbx. Po zgodzie na kompaktowanie licznik był zerowany. Jednak jeśli ktoś kompaktował ręcznie to zerowanie nie było przeprowadzane. Poprawka KB911567 sprawiała, że w przypadku ręcznego kompaktowania za pomocą menu Narzędzia -> Opcje -> Konserwacja -> Oczyść teraz licznik był resetowany. Teraz dzięki poprawce KB918766 licznik jest zerowany także przy kompaktowaniu za pomocą menu Plik -> Folder.
Poprawka KB918766 nie będzie dostępna na Windows Update jednak wejdzie w skład najbliższej kumulatywnej poprawki bezpieczeństwa dla OE, która na Windows Update się pojawi.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012