Problematyczne antywirusy


2008-05-11

Kilka dni temu Microsoft opublikował dokument Stop error message when you send or receive e-mail messages on a Windows Vista-based computer that has e-mail scanning software installed: "STOP: 0x1000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M". Niestety, programy antywirusowe często są przyczyną kłopotów. Dotyczy to także poczty elektronicznej, w tym Outlook Express. Nieraz zdarzało się, że antywirus próbując wyleczyć plik DBX uszkadzał jego strukturę uniemożliwiając użytkownikowi dostęp do swoich wiadomości. Kłopotliwe bywają także moduły sprawdzające wiadomości w czasie rzeczywistym, podczas odbierania i wysyłania poczty. Ich nieprawidłowe działanie może sprawić, że przesyłanie poczty stanie się niemożliwe. Są też przyczyną obserwowanego przez niektórych użytkowników przestawiania się adresów w ustawieniach konta pocztowego na localhost. Przedstawiony artykuł opisuje przypadek dość skrajny, gdy niewłaściwie napisana część antywirusa, zapewne działająca w trybie jądra, powoduje BSOD.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012