Finalna wersja OE PowerTool 4.0


2008-04-10

Opublikowałem finalną wersję 4.0 mojego plugina do Outlook Express o nazwie OE PowerTool. Poprzednia stabilna wersja, 3.1.5, pojawiła się dawno temu, w 2004 roku. Choć przez te czery lata nie pojawiały się żadne wersje oznaczone jako stabilne to wersja testowa zyskiwała cały czas nowe funkcje a także miała usuwane błędy. W końcu nadszedł czas aby bieżącą wersję testową uznać za stabilną. Ponieważ przez cztery lata dużo się zmieniło, lista zmian jest dosyć długa. Mam nadzieję, że nowa wersja spodoba się dotychczasowym i nowym użytkownikom.

Lista zmian:
Outlook Express jest uruchamiany w obrębie procesu OE PowerTool. Nie można uruchomić OEPT bez OE.
Klawisz skrótu oznaczający post/wątek jako ignorowany jednocześnie oznacza go jako przeczytany.
Można wyłączyć podwójne kliknięcie na ikonce OEPT. Dzięki temu przy pojedynczym kliknięciu okno OE pokazuje się natychmiast.
Dodano funkcję wyświetlania tytułu okna Winampa na pasku tytułowym Outlook Express.
Poprawiono cytowanie.
Sygnaturki nie są formatowane za pomocą znaków *,/,_
Na nowo zaimplementowano tunele.
Zmieniono limit czasu na pobranie tekstu wiadomości z okienka. Dzięki temu nawet na mocno obciążonym systemie nie powinno się zdarzać, że niektóre wiadomości będą nieprzetworzone.
Dodano funkcję dodawania i zmiany nagłówków w poczcie.
Tło listy plików widać także gdy lista jest pusta.
Poprawiono wykrywanie linków, po których jest kropka albo przecinek.
Dodano słoweńskie napisy.
Gdy pole edycji wiadomości jest w trybie nadpisywania, na pasku stanu pokazuje się napis OVR (funkcja domyślnie wyłączona).
Klawisz F11 pokazuje główne okno OE PowerTool.
Ustawienia nie są zapisywanie przy zamykaniu OEPT.
Poprawiono wykrywanie położenia Outlook Express.
Przełączanie tożsamości przy ustawionym tle listy wiadomości nie sprawia już problemów ze stabilnością OE.
Dodana została funkcja automatycznego wylogowywania tożsamości przy zamykaniu OE.
Poprawiono wykrywanie wiadomości w formacie HTML.
Usunięto błąd, który powodował, że niektóre wiadomości zawierające załączniki graficzne nie były formatowane.
Usunięto błąd niepozwalający wysłać strony internetowej z Internet Explorera za pomocą OE.
Usunięto błąd powodujący wycinanie pustych linii z wysyłanych wiadomości w formacie HTML.
Reorganizacja okienka opcji.
Możliwość wyłączenia zapisywania potencjalnie niebezpiecznych załączników dla wszystkich użytkowników w systemie.
Możliwość wyłączenia ustawień kont dla wszystkich użytkowników w systemie.
Dodano listę połączeń.
Wstawiania pełnej nazwy domenowej (FQDN) po komendzie EHLO.
Francuskie napisy.
Prosty filtr azjatyckiego spamu.
Klawisz F9 powoduje usunięcie formatowania zaznaczonego fragmentu tekstu lub przeformatowanie całości wiadomości.
Usunięty został błąd, który powodował, że opcja kodowania sygnaturek w ISO-8859-2 była zaznaczona w menu nawet gdy sama opcja była wyłączona.
Tzw. encje nie są interpretowane (zamieniane na odpowiadające im znaki).
Jeśli w wiadomości jest cytat wyższego poziomu niż zdefiniowano w pliku styli, użyte zostają naprzemiennie kolory najwyższych zdefiniowanych poziomów.
Poprawiono błąd w przetwarzaniu niemieckich wrotek.
Usunięto błąd powodujący nieprzetwarzanie tekstu w odpowiedziach na wiadomości w formacie Unicode pod Windows 98.
Skomptaktowanie wiadomości za pomocą menu resetuje licznik uruchomień od ostatniego kompaktowania.
Przy tworzeniu nowej wiadomości kursor w polu edycji jest ustawiany na początku a nie na końcu.
Poprawiony został błąd powodujący problemy przy przetwarzaniu odpowiedzi na posty jeśli sygnaturka kończyła się trzykropkiem.
Poprawiono błąd w zawijaniu wrotek.
Poprawione filtrowanie nieprawidłowych załączników.
W okieku podglądu nie jest pokazywana nazwa użytkownika i hasło podczas komunikacji z serwerem NNTP.
Poprawione działanie pól tekstowych wyposażonych w przyciski do zwiększania i zmniejszania wartości w okienkach Przetwarzanie tekstu i Różne.
Ikonka programu jest odtwarzana po restarcie explorera.
Za pomocą klawisza F4 można szybko przełączać się pomiędzy stylami formatowania.
Dodano hiszpańskie napisy.
Filtrowanie wiadomości w formacie multipart/signed.
Program jest dystrybuowany w postaci pakietu MSI.
Można wybrać odpowiadanie pod cytatem (bottom posting) albo nad (top posting).
Usunięty błąd powodujący wykonanie nieprawidłowej operacji po wpisaniu dużej liczby w ROTerze.
Dodano funkcję automatycznego maksymalizowania okienek wiadomości.
OE nie pyta już czy zapisać zmiany jeśli użytkownik otworzył nową wiadomość do edycji ale nie wprowadził żadnych zmian.
Główne okno OE może być minimalizowane za pomocą ikonki OEPT w zasobniku systemowym.


Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012