Wyłączanie pokazywania ilości nieprzeczytanych wiadomości w Windows XP


2008-01-07

Windows XP posiada funkcję pokazywania ilości nieprzeczytanych wiadomości pocztowych na ekranie powitalnym. Nie zawsze ta liczba jest prawidłowa, bywa też denerwująca. Aby wyłączyć jej pokazywanie należy utworzyć wartość MessageExpiryDays typu DWORD w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\UnreadMail i ustawić ją na 0. Jeśli chcemy zrobić to dla wszystkich kont, wtedy zamiast HKEY_CURRENT_USER należy użyć HKEY_LOCAL_MACHINE.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012