Krytyczny biuletyn bezpieczeństwa dla Outlook Express


2006-08-08

Microsoft wydał krytyczny biuletyn bezpieczeństwa dla Outlook Express: MS06-043: Vulnerability in Microsoft Windows Could Allow Remote Code Execution (920214). Poprawka usuwa dziurę w parserze MHTML, która mogła być wykorzystana do uruchomienia dowolnego kodu na komputerze ofiary. Zarówno dziura jak i poprawka dotyczą Windows XP SP2, Windows XP x64, Windows 2003 SP1 i Windows 2003 x64. Zalecana jest jak najszybsza instalacja poprawki.
To właśnie konieczność wydania tej aktualizacji spowodowała opóźnienie w wydaniu brakujących wersji poprawek KB900930 i KB918766, o którym pisałem tydzień temu. Powinny się więc pojawić jeszcze przed końcem sierpnia.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012