Topposting w OE PowerTool


2006-08-05

Dodałem w OE PowerTool możliwość odpowiadania nad cytatem (top posting). Na wielu grupach, w tym polskich, standardem jest odpisywanie pod cytatem (bottom posting), dlatego też OE PowerTool automatycznie przesuwał sygnaturkę i kursor pod cytat. Istnieje jednak dużo grup, np. amerykańskich, gdzie standardem jest odpisywanie nad cytatem i wymuszany przez OE PowerTool bottom posting przeszkadzał użytkownikom tych grup. Dlatego też w najnowszej becie OE PowerTool 4.0 można wybrać, czy chce się odpisywać nad czy pod cytatem.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012