Blokada portu 25 przez Telekomunikację Polską SA


2009-12-02

Od 1 grudnia Telekomunikacja Polska SA blokuje port 25 w usłudze Neostrada. Chociaż było to ogłaszane od dłuższego czasu, nie wszyscy użytkownicy Neostrady zwrócili na tę informację uwagę i można od wczoraj spotkać sporo osób pytających dlaczego nie mogą wysyłać poczty za pomocą swoich programów pocztowych. Rozwiązanie jest proste. W opcjach konta należy zmienić port dla serwera poczty wychodzącej z 25 na 587. Jeśli nasz dostawca usługi pocztowej nie podchodzi do sprawy poważnie i nie udostępnia tego portu to trzeba spróbować z portem 465. Natomiast gdy ten także jest niedostępny, trzeba poprosić TPSA o odblokowanie portu 25. Jest to wykonywane na życzenie klienta.
Warto napisać parę słów o samej blokadzie. TPSA nie jest pierwszym dostawcą Internetu, który blokuje port 25. Takie blokady są stosowane już od jakiegoś czasu i wprowadza je coraz więcej dostawców. Celem jest walka ze spamem wysyłanym przez wirusy siedzące na zarażonych komputerach użytkowników. Łączą się one na port 25 różnych serwerów pocztowych i rozsyłają spamowe e-maile. Blokada portu 25 rozwiązuje więc ten problem. Co mają jednak zrobić użytkownicy, którzy przez port 25 wysyłają swoją pocztę? Powinni oni korzystać z portu 587 (message submission), który służy właśnie do komunikacji klienta z serwerem. Port 25 (SMTP) miał podwójną rolę, bo służył zarówno do komunikacji serwer-serwer jak i klient-serwer. Port 587 jest przeznaczony dla użytkowników, którzy mają konta na danym serwerze. Wymaga wiec logowania. Autorzy wirusów rozsyłających spam nie mogą więc ich prosto przerobić zmieniając port. Musieliby jeszcze dodatkowo wykradać loginy i hasła do serwerów pocztowych. Zostaje jeszcze port 465, czyli szyfrowany odpowiednik portu 25, jednak jest on z jednej strony mało popularny a z drugiej wymagałby dorabiania w wirusach obsługi szyfrowania.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012