Plik graficzny w podpisie


2009-10-16

Nieraz użytkownicy pytają, jak umieścić w podpisie jakiś plik graficzny. Najpierw trzeba podkreślić, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy wysyłamy e-maile w formacie HTML (domyślne ustawienie). Jeśli ten warunek jest spełniony, musimy stworzyć odpowiedni plik HTML. W tym celu trzeba stworzyć nowy plik tekstowy z rozszerzeniem .html i o dowolnej nazwie. Mając taki plik umieszczamy w nim tag <img> ze ścieżką do pliku graficznego jaki chcemy wstawić do podpisu. Musi to być pełna ścieżka, nie względna. Przykładowo:

<img src="C:\Documents and Settings\Grzegorz\Pulpit\oe.jpg">

Teraz wchodzimy w menu Narzędzia, wybieramy Opcje... i klikamy zakładkę Podpisy. Tam wybieramy podpis i na samym dole zaznaczamy opcję Plik. Następnie klikamy Przeglądaj... i wskazujemy plik, który stworzyliśmy. Odtąd do wysyłanych maili będzie się dołączał wybrany obrazek jako podpis. W pliku HTML możemy też umieścić jakiś tekst:

<br>
Pozdrawiam,<br>
Grzegorz Niemirowski<br>
<img src="C:\Documents and Settings\Grzegorz\Pulpit\oe.jpg">

Tagi <br> powodują przejście do nowej linii. Tekst oczywiście można formatować, ustawiając m.in. czcionkę i kolor. Można też tworzyć inne efekty. Odsyłam tutaj do kursów języka HTML, których można znaleźć mnóstwo w Internecie.

Copyright(C) Grzegorz Niemirowski 2006-2012