Tumanem byłem,
lecz z tym skończyłem,
gdy tuman większy ode mnie się znalazł.

Bo on pytaniem mnie o outlooka,
za skórę mocno mi zalazł.

Jak ściągać pocztę?
Co to jest IMAP?
Takie pytania słyszę...

Tumanem byłem,
lecz by "Toomanem"
od hasha pierwszy raz słyszę :)

hunej - poeta 30'sekundowy
-- 
http://7thGuard.net/
2:484/47.222
warning: remove nospam