Windows Live Mail (w polskiej wersji językowej znany jako Poczta usługi Windows Live) to aplikacja kliencka dla serwisu Windows Live Hotmail napisana w oparciu o Windows Mail, który był dostępny jako składnik Windows Vista. Tym samym jest też najnowszym wcieleniem Outlook Express. Począwszy od Windows 7 firma Microsoft nie umieszcza programu pocztowego w systemie. Windows Live Mail ściąga się więc oddzielnie. Program obsługuje konta pocztowe Windows Live Hotmail oraz zwykłe (POP3, IMAP), grupy dyskusyjne a także RSS. Ciekawą funkcją jest przycisk Blog umożliwiający łatwą publikację wybranej wiadomości na blogu Live Spaces. Inną interesującą funkcją jest możliwość wysyłania załączników graficznych jako galerii.

Instalator Windows Live pozwalający zainstalować Windows Live Mail w wersji polskiej jest dostępny pod adresem download.live.com/wlmail. Najnowszy build Windows Live Mail to 14.0.8089.0726.

Poniżej kilka zrzutów ekranu z najnowszej wersji:

Główne okno
Splash screen
Grupy dyskusyjne
Kontakty
Kalendarz
Okienko O programie
Okienko edycji