Polskie i angielskie artykuły w Microsoft Knowledge Base (Bazie Wiedzy) na temat programów Outlook Express, Windows Mail i Windows Live Mail

KB137361: Save Password Check Box Is Unavailable
KB155515: How to Enable and Interpret the Pop3.log File
KB178238: Spell Checker or Custom Dictionary Errors in Outlook Express
KB178895: OLEXP: Cannot Change Text Format Using Outlook Express
KB192341: Jak wysłać pocztę programu Outlook Express z wiersza polecenia
KB228713: Cannot Save E-Mail Account Password in Outlook Express
KB230224: OLEXP: Blank Reply Message Sent if "Include Message in Reply" Not Selected in Outlook Express
KB232001: OLEXP: The Font Size Changes When You Press ENTER in a New Message
KB240730: OLEXP: Default Font Size Is Not Applied in a New HTML E-mail Message
KB245419: OLEXP: Wyświetlany jest komunikat o błędzie lub nie można uruchomić programu Outlook Express
KB264672: Hasło programu Outlook Express nie jest zachowywane w systemie Windows 2000 lub XP
KB276435: OLEXP: Large or Small Font Printing Message from Outlook Express
KB296513: Can send and receive messages in only 32 POP3 accounts in Outlook Express 6
KB314422: OLEXP: Nie można uruchomić programu Outlook po uaktualnieniu do systemu Windows XP
KB555398: A dialog box with no text appears if you reply to a news message in Outlook Express 6 Service Pack 1
KB883393: You are not prompted to resize an image when you send the image by e-mail from Internet Explorer or Windows Explorer in Windows XP
KB898122: Program Outlook Express 6.0 przestaje odpowiadać lub jest niespodziewanie zamykany i może być wyświetlany komunikat o błędzie "Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Outlook Express i zostanie ona zamknięta"
KB898123: Outlook Express 6.0 stops responding when you try to log on to your e-mail account
KB898124: The text in a newsgroup message or in an e-mail message is incorrectly interpreted as a blank attachment in Outlook Express
KB898125: In Outlook Express 6.0, the default server account name appears in the header of a reply message in an e-mail message thread
KB903095: Information about the maximum file size of the .dbx files that are used by Outlook Express
KB929867: Po uaktualnieniu do programu Internet Explorer 7 w programie Outlook Express nie działają hiperłącza
KB932974: You no longer have spell checking capabilities in some languages in Outlook Express 6.0 after you install the 2007 Microsoft Office system KB941090: Wiadomości mogą zostać zatrzymane w skrzynce nadawczej, gdy użytkownik korzysta z programu Poczta systemu Windows na komputerze z systemem Windows Vista
KB942495: Windows Mail and Windows Live Mail error codes
KB951805: Stop error message when you send or receive e-mail messages on a Windows Vista-based computer that has e-mail scanning software installed: "STOP: 0x1000008E KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M"