Jak zabrać użytkownikom możliwość zapisu na urządzenia przenośne USB, np. pendrive w Windows XP SP2?

   W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control należy utworzyć podklucz StorageDevicePolicies a w nim wartość WriteProtect typu DWORD i wpisać do niej 1. Restart komputera nie jest wymagany. Ustawienia są odczytywane podczas podłączania urządzenia USB.