Ukryty fliper w Word 97

   W Word 97 jest ukryty fliper. Aby go uruchomić trzeba wykonać następujące czynności:
1. Napisać BLUE
2. Zaznaczyć napisane słowo i z menu Format wybrać Czcionka...
3. Wybrać styl pogrubiony i ustawić kolor niebieski.
4. Po zatwierdzeniu ustawić kursor za literą E i nacisnąć spację.
5. Z menu Pomoc wybrać Microsoft Word - informacje...
6. Wcisnąć Ctrl, Alt i Shift i kliknąć na ikonie Worda.
7. Gra się klawiszami Z i M. Wychodzi się klawiszem Esc.