Jak zmienić odstęp pomiędzy synchronizacjami czasu w Windows 7?

   Aby zmienić częstotliwość synchronizacji czasu, trzeba stworzyć własne zadanie w Harmonogramie zadań. Nie pomoże przestawianie wpisu SpecialPollInterval w rejestrze, ani modyfikowanie częstotliwości uruchamiania systemowego zadania SynchronizeTime. Potrzebne jest własne, oddzielne zadanie, oparte np. o systemowy program w32tm.exe.

W tym celu w Harmonogramie zadań przechodzimy do gałęzi Biblioteka Harmonogramu zadań -> Microsoft -> Windows -> Time Synchronization. Nie musi być to koniecznie ta gałąź, ale utworzenie zadania w tym miejscu pozwoli zachować porządek. Klikamy Utwórz zadanie... Wpisujemy jakąś nazwę zadania, np. Synchronizuj czas. Użytkownika, na którego prawach będzie uruchamiane zadanie, trzeba zmienić na ZARZĄDZANIE NT\USŁUGA LOKALNA. Trzeba też zaznaczyć opcję Uruchom z najwyższymi uprawnieniami. Następnie w zakładce Wyzwalacze tworzymy nowy wyzwalacz, w którym możemy określić jak często zadanie ma być uruchamiane, np. codziennie, z nieograniczonym powtarzaniem co godzinę. Następnie trzeba utworzyć dwie akcje. Pierwsza ma zapewnić, że jest włączona usługa Czas systemu Windows (w32time). Tworzymy więc akcję typu Uruchom program i jako ścieżkę podajemy:
%windir%\system32\sc.exe
oraz argumenty:
start w32time task_started
Druga akcja to właściwa synchronizacja czasu. Tworzymy ją podobnie, wpisując ścieżkę:
%windir%\system32\w32tm.exe
oraz argument:
/resync
Ważne jest, żeby akcje były na liście w tej właśnie kolejności. W zakładce Warunki warto wyłączyć opcję uruchamiającą zadanie tylko wtedy, gdy komputer jest na zasilaniu sieciowym. Z kolei w zakłace Ustawienia dobrze jest zaznaczyć opcję Uruchom szybko zadanie, jeśli pominięto zaplanowane uruchomienie. I to wszystko, zadanie powinno działać poprawnie. Można je przetestować uruchamiając je ręcznie. Jeśli czas systemowy był niepoprawny, powinien ustawić się na prawidłowy. Trzeba pamiętać, że jest to zadanie niezależne, niezwiązane z systemową synchronizacją. Dlatego jeśli np. ustawimy wyzwalanie co godzinę, Windows może nadal twierdzić, że następna synchronizacja będzie np. za tydzień. I jeszcze jeden szczegół. Konsola Harmonogramu zadań nie odświeża swojego widoku zbyt często. Dlatego warto wcisnąć F5 żeby zobaczyć aktualny status zadania (stan, czas ostatniego uruchomienia, wynik).