Serwer czasu na Windows 2000/XP/2003

   W tym celu należy w kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters utworzyć wartość LocalNTP typu DWORD i wpisać do niej 1. Ponadto w tym samym kluczu należy utworzyć wartość ReliableTimeSource typu DWORD i wpisać do niej 1. Po ponownym uruchomieniu usługi czasu inne komputery będą mogły synchronizować czas z tym komputerem.