Jak wyświetlić listę procesów w wierszu polecenia?

   W Windows 2000 służy do tego program tlist.exe, znajdujšcy się na płycie instalacyjnej. W Windows XP dostępne jest polecenie tasklist.