Jak zabić proces w wierszu polecenia Windows XP?

   Należy skorzystać z polecenia taskkill. Jest to dosyć rozbudowane narzędzie, mające dużo szersze możliwości niż graficzny menedżer zadań. Umożliwia zamykanie programów na zdalnych systemach, w kontekście wybranego użytkownika, zgodnie ze zdefiniowanym filtrem. Przy zamykaniu możemy podać PID procesu lub nazwę obrazu (w praktyce nazwa pliku exe). Przydatną opcją jest możliwość wymusznia zamykania za pomocą parametru /F. Dzięki temu program zostaje zakończony natychmiast, bez czekazania, w przeciwieństwie do graficznego menedżera zadań. Listę opcji oraz pomoc można uzyskać wywołująć polecenie taskkill z parametrem "/?" (bez cudzysłowów).