Przejście Sapera w jedną sekundę

   Tutaj udowodnię, że można shackować nawet Sapera. Aby przejść go w 1 sekundę, trzeba zatrzymać zegar gry. Po włączeniu Sapera trzeba wykonać jak najszybciej (naklepiej w ciągu jednej sekundy), jedna po drugiej, trzy czynnośći:
1. Kliknąć lewym przyciskiem myszy na którymś z pól. Zacznie się gra i zostanie uruchomiony zegar.
2. Jednocześnie wcisnąć lewy i prawy przycisk myszy. Na planszy zostanie wciśnięte 9 pól.
3. Wcisnąć Esc i puścić przyciski myszy. Zegar zostanie zatrzymany.
Teraz trzeba przejść grę. Jeśli się nam to uda, to ustanowimy nowy rekord.