Jak sformatować pendrive w systemie plików NTFS?

   NTFS oferuje dużo ciekawych funkcji, jak np. szyfrowanie i kompresję. Standardowo pendrive'y można jednak formatować tylko jako FAT, ewentualnie FAT32. Okazuje się jednak, że obsługę NTFS można łatwo włączyć. W tym celu podłączamy pendrive i np. za pomocą Mój komputer otwieramy okienko właściwości pendrive'a. Przechodzimy do zakładki Sprzęt, wybieramy naszego pendrive'a z listy i klikamy Właściwości. W zakładce Zasady zaznaczamy opcję Optymalizacja wydajności. Odtąd przy formatowaniu możliwe stanie się wybranie NTFSa.