Jak ukryć swój komputer w otoczeniu sieciowym?

   W wierszu polecenia trzeba wpisać:
net config server /HIDDEN:YES
Aby komputer znów się stał widoczny, należy użyć parametru NO zamiast YES.
Sposób działa na Win2k/XP/2k3.