Jak zresetować ustawienia TCP/IP?

   Aby zresetować ustawienia protokołu TCP/IP należy wydać polecenie netsh interface ip reset resetlog.txt gdzie resetlog.txt oznacza plik, w którym będą zapisane logi resetowania.