Blokada myszy w Win9x/Me

   Aby zablokować mysz (wyłączyć ją), trzeba w Menu Start|Uruchom... wpisać
rundll32 mouse,disable
Myszy nie da się włączyć, nie ma polecenia enable . Dopiero po ponownym uruchomieniu Windowsa mysz będzie działać. Można to polecenie umieścić w jakimś skrócie, wpisać do Rejestru, bądź wykorzystać w swoim programie.