Blokada klawiatury w Win9x/Me

   Aby zablokować klawiaturę (wyłączyć ją), trzeba w Menu Start|Uruchom... wpisać
rundll32 keyboard,disable
Klawaitury nie da się włączyć, nie ma polecenia enable . Dopiero po ponownym uruchomieniu Windowsa klawiatura będzie działać. Co ciekawe kombinacja Ctrl+Alt+Delete działa nadal. Można to polecenie umieścić w jakimś skrócie, wpisać do Rejestru, bądź wykorzystać w swoim programie.