Tapeta na pasku narzędzi

   Internet Explorer w wersji od 3.0 (a może i wcześniejszych) ma opcję ustawiania bitmapy jako tła paska narzędzi. Aby ustawić tapetę, należy w Rejetrze, w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar utworzyć nową wartość ciągu o nazwie BackBitmap o wartości takiej, jak ścieżka dostępu do bitmapy, którą chcemy ustawić jako tapetę paska narzędzi, np. C:\Windows\iebitmap.bmp . Ta sama tapeta będzie też widoczna w Outlook Express-ie.