Sprawdzenie typu nierozpoznanej karty graficznej

   Co zrobić, gdy nie widać typu karty graficznej w menedżerze urządzeń a nie chcemy rozkrecać komputera? Sposób nie jest trudny. Odpalamy wiersz polecenia i wydajemy polecenie debug. Gdy pokaże się znak zachęty (minus) wydajemy polecenie:
d C000:0010
Pojawi się zrzut pamięci karty. Jeśli nie widać typu karty, wciskamy samo d i Enter. Aby wyjść z debug wciskamy q i Enter.