Co zrobić aby pliki danego typu były otwierane z priorytetem innym niż normalny?

   Należy skojarzyć dany typ pliku np. z programem cmd.exe, który uruchomi właściwy program z wybranym priorytetem, podając jednocześnie plik do otwarcia. W poniższym przykładzie plik zostanie otwarty w programie AllPlayer z wysokim priorytetem:
cmd.exe /c start "" /high "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe" "%1"
W systemach z linii 9x/Me, w których nie ma interpretera cmd.exe można użyć programu StartPriority:
StartPriority /H "C:\Program Files\ALLPlayer\ALLPlayer.exe" "%1"