Zmniejszanie rozmiaru plików doc

   Żeby pliki doc tworzone przez Worda zajmowały ok. 2 razy mniej miejsca, trzeba wyłączyć funkcję Szybkie zapisywanie. Znajduje się ona w menu Narzędzia|Opcje... w zakładce Zapisywanie. Wyłączenie tej opcji spowoduje, że Word będzie bardziej oszczędny przy zapisywaniu plików, choć będzie je zapisywać tylko trochę wolniej.