Co zrobić aby informacja o zawieszeniu się systemu była zapisywana w dzienniku zdarzeń?

   W kluczu HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\CrashControl trzeba ustawić wartość LogEvent typu DWORD na 1.